Antalet nyanmälda jobb ökar

Antalet nya ledig platser ökade och antalet nyinskrivna minskade under augusti i Västmanlands län. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att minska.

Fler nya lediga platser
I augusti inkom 1 365 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet vilket är en ökning med 306 platser eller 29 procent, jämfört med augusti 2013. Största ökningen av platser var inom finansiell verksamhet och företagstjänster medan antalet nya platser inom offentlig förvaltning minskade.

Under augusti minskade antalet personer som gick till arbete jämfört med motsvarande månad förra året. Samtidigt var det färre personer som skrev in sig.

Arbetslösheten forsätter att minska
Antalet inskrivna arbetslösa var 11 612 personer eller 9,3 procent av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år). Detta är en minskning med 1 328 personer jämfört med augusti 2013. Det motsvarar en antalsmässig minskning med 10 procent. I hela Sverige var 8 procent av den registerbaserade arbetskraften antingen inskrivna som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar en procentuell minskning med cirka 8 procent av antalet inskrivna arbetslösa.

I Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg var arbetslösheten högre i augusti jämfört med samma månad 2013.

Ungdomarnas situation
Antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) minskade med 19 procent jämfört med samma månad föregående år. Totalt var 2 920 ungdomar inskrivna som öppet arbetslösa eller deltagande i program i länet vilket motsvarar 19,2 procent av arbetskraften. Ungdomsarbetslösheten i länet ligger på en relativt hög nivå jämfört med riket som i slutet av augusti uppgick till 15,2 procent.

- Det är glädjande att arbetslösheten bland länets unga sjunkit sedan förra sommaren, säger Kauko Leppälä, chef på Arbetsförmedlingen Västerås. Skillnaderna mellan kommunerna är ganska stor med Fagersta som har den högsta ungdomsarbetslöshet med 28 procent och Västerås den lägsta med 17 procent. Även om vårens intervjuer med arbetsgivare visar att många ser optimistiskt på behovet att rekrytera så är det bästa rådet till unga att gå ut gymnasiet eller fundera på en eftergymnaial utbildning. Det minskar sårbarheten på arbetsmarknaden, framhåller Kauko

Arbetsmarknadsutsikter 2014-2015
Under våren intervjuade Arbetsförmedlingen omkring 370 privata och offentliga arbetsgivare i länet om utsikterna fram till utgången av 2015. Mer om arbetsgivarnas förväntningar och rekryteringsbehov finns att läsa på Arbetsförmedlingens hemsida under Prognoser.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

Mer information

Arbetsförmedlingens månadsstatistik

September månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 10 oktober.

Kontakt
För kommentarer: Kauko Leppälä, chef Arbetsförmedlingen Västerås, 010-486 62 20
För mer information: Marcus Löwing, utredare, 010-487 62 64
Presskontakt: Maria Hillborg, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.  

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se