Arbetslösheten fortsatt hög

I slutet av oktober var drygt 13 000 personer arbetslösa i Västmanlands län. Detta är en ökning med 447 personer jämfört med oktober förra året.

Arbetslösheten i Sverige sjönk något i oktober jämfört med samma månad förra året. I Västmanland fortsätter arbetslösheten att öka och länet ligger på en femteplats över de län som är hårdast drabbade i landet.

Stora skillnader

Skillnader i länet är stora. I Arboga ligger arbetslösheten på 11,8 procent medan den i Skinnskatteberg ligger på 7,7 procent. Detta kan jämföras med genomsnittet i riket som är 8,5 procent.

– Västmanland dras fortfarande med sviter från förra lågkonjunkturen 2008-2009 då många jobb försvann med följd att många blev arbetslösa, inte minst inom industrisektorn, säger Kauko Leppälä, chef för Arbetsförmedlingen i Västerås.

Ytterligare en sak som påverkar negativt är att en hög andel av de arbetslösa i länet saknar gymnasiekompetens.

– Det är i det närmaste ett grundkrav idag att kunna visa upp ett betyg på att man har gymnasiekompetens, säger Kauko Leppälä.

Färre nyinskrivna

Trots att arbetslösheten är hög finns det ljuspunkter.

Under oktober lämnade 1 385 personer Arbetsförmedlingen för arbete, detta är i det närmaste samma antal som för ett år sedan.

Antalet nyinskrivna till Arbetsförmedlingen minskade något under oktober och hamnade på 863 personer. Detta är en minskning med tre procent eller 23 personer jämfört med oktober förra året.

Färre varslade

I oktober varslades 139 personer om uppsägning i Västmanland, detta är en minskning med 96 personer jämfört med oktober förra året.

Hittills i år har 1 520 varslats om uppsägning vilket ska jämföras med samma period förra året då 1 147 personer varslade.

Hög ungdomsarbetslöshet

Antalet arbetslösa ungdomar minskade något under oktober och färre är inskrivna i jobbgarantin för ungdomar jämfört med oktober förra året. Läget är dock fortfarande svårt då samtliga kommuner i länet ligger över riksgenomsnittet som är på 17,4 procent.

– Arbetsförmedlingen i Västmanland har ett mycket bra samarbete med folkhögskolorna där många ungdomar får möjlighet att läsa upp sina betyg. Det är viktigt att unga människor investerar i sig själva på det här sättet, säger Kauko Leppälä, chef för Arbetsförmedlingen i Västerås.

Fakta om statistiken
Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik:
http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:
http://www.scb.se/aku)

Kommentarer: Af-chef Kauko Leppälä, 010-486 62 20

Ytterligare info: Utredare Marcis Löwing, 010-487 62 64

Presskontakt: Erik Höjer, 010-488 38 11

November månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 18 december 2013

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.