Både sysselsättning och arbetslöshet ökar

Även om arbetslösheten i länet hittills i år har ökat något långsammare än vad som tidigare förutspåtts fortsätter ändå antalet arbetslösa att öka under 2013 för att sedan sjunka nästa år. Antalet sysselsatta ökar däremot både i år och nästa. Konkurrensen om jobben kommer dock fortsatt upplevas som hård, inte minst för de personer som varit arbetslösa länge.

Arbetsförmedlingens prognos visar att optimismen hos näringslivet i länet har ökat sedan i höstas och att de ser allt ljusare på den närmaste framtiden. Detta efter att många företag har ett svagt vinterhalvår bakom sig.

Arbetsmarknaden i Västmanlands län har också utvecklats mer positivt än väntat och antalet sysselsatta bedöms i år öka med 400 personer. Trots att antalet sysselsatta blir fler så fortsätter även arbetslösheten att stiga, vid slutet av 2013 bedöms arbetslösheten ligga på 10,6 procent. Detta kan jämföras med en arbetslöshet på 10,1 procent i slutet av 2012.
Att både sysselsättningen och arbetslösheten ökar beror på att allt fler personer söker sig till arbetsmarknaden.

Allt fler arbetslösa allt längre
Av dem som var inskrivna som arbetslösa i Västmanlands län våren 2013 var det drygt 30 procent, eller närmare 4000 personer, som hade varit arbetslösa i mer än tre av de senaste tio åren. Den här gruppen väntas också fortsätta öka under åren 2013 och 2014.

– I den här gruppen finns de som av olika anledningar drabbas hårdare när konkurrensen om jobben ökar. Det rör sig exempelvis om personer utan gymnasiekompetens, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och utomeuropeiskt födda, konstaterar Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef Västerås.
Han fortsätter:
– Det är därför en av våra viktigaste uppgifter och utmaningar att på olika sätt rusta de här personerna så att de kan etablera sig på arbetsmarknaden. Inte minst eftersom vi samtidigt har arbetsgivare som har problem att hitta personal.

Läs hela prognosen i bifogad bilaga.

För kommentarer: Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef i Västerås, 010-486 62 20
Ytterligare information: Marwin Nilsson, utredare, 010-487 49 25
Presskontakt: Maria Ahnér, 010-487 52 62

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande får jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.  
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera