Fler jobbmöjligheter i Västmanland

Många arbetsgivare, både inom den privata och offentliga sektorn, planerar att anställa personal det närmaste året. Samtidigt har många svårt att hitta personer med rätt utbildning.

Av Arbetsförmedlingens senaste undersökning av arbetsmarknadsläget i Västmanlands län framgår att det finns goda jobbmöjligheter inom ett stort antal yrken, särskilt för de som har avslutat sina gymnasiestudier eller har högskoleutbildning.

– Arbetsgivarna ställer allt högre krav på de personer som rekryteras, säger Arbetsförmedlingens utredare Marcus Löwing. Det framgår inte bara i våra intervjuer utan också när vi tittar på de lediga jobb som arbetsgivarna anmäler till Arbetsförmedlingen. Jobbmöjligheterna kan också variera inom en och samma bransch, som kan ha både överskottsyrken och bristyrken.

Andra kompetenser
Störst möjligheter har de som skaffar sig en eftergymnasial utbildning.
– Men körkort, språkkunskaper och social kompetens är också väldigt väsentligt, framhåller Marcus som menar att de ofta kan vara utslagsgivande när en arbetsgivare ska nyanställa.

Industrisektorn är relativt stor i länet och här öppnar sig nu nya möjligheter för de som har en yrkesinriktad gymnasieutbildning och erfarenhet som CNC-operatör eller plåtslagare.
– Industrin är konjunkturkänslig och arbetsgivarna vänder sig därför ofta till bemanningsföretag för att rekrytera vid uppgång i efterfrågan. Det kan vara en inkörsport, säger Kaukko Leppälä, arbetsförmedlingschef i Västerås.

Arbetsförmedlingen i Västmanlands län har sammanställt följande lista över yrken med bra jobbmöjligheter.

Bra jobbutsikter

Läkare
Sjuksköterskor med särskild inriktning
Specialpedagoger
Förskollärare
Testare och testledare
IT-arkitekter
Civilingenjörer, Elkraft
Kockar
Mjukvaru- och systemutvecklare
Sjuksköterskor (grundutbildade)
CNC-operatörer
Gymnasielärare i yrkesämnen
Undersköterskor
Barnmorskor
Psykologer
Gymnasielärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen

Mer information om jobbmöjligheterna för olika yrken finns i foldern Jobbmöjligheter 2014-2015 som bifogas.

På Arbetsförmedlingens hemsida finns Yrkeskompassen med prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken på länge sikt. Där finns också beskrivningar av 450 olika yrken på arbetsformedlingen.se/yrkenA-O.                                                                                                                                                       
Kontakt
För kommentarer: Kauko Leppälä, arbetsmarknadschef Af Västerås, 010-486 62 20

För mer information: Marcus Löwing, utredare, 010-487 62 64

Presskontakt: Maria Hillborg, pressekreterare, 010-488 44 58

ARBETSFÖRMEDLINGEN

Vi medverkar till att arbetsgivare får arbetskraft och arbetssökande jobb.
Ring oss på 0771-600 000 eller besök närmaste arbetsförmedling.  

www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se