25 flyktingar med lärarbakgrund ska bidra till integrationen i Skövdes skolor

På torsdag samlas närmare 40 rektorer i Stadshuset i Skövde för en träff med 25-talet nyanlända flyktingar med lärarbakgrund.

Syftet är att på ett snabbt sätt hjälpa skolorna som tar emot ensamkommande flyktingbarn, samtidigt som lärare i etableringsuppdraget får en första kontakt med den svenska skolvärlden.

Det har kommit många ensamkommande flyktingbarn till Skövde under höstens stora våg av flyktingar. Barnen placeras så fort det går i skolan, ofta utan att kunna särskilt mycket svenska.

I en unik samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Skövde kommun erbjuds nu ett 25-tal personer som befinner sig i etableringsuppdraget och som varit lärare i sina hemländer att få anställning under våren i kommunens skolor. På det viset fylls lärarlagen på med pedagoger som kan de ensamkommande barnens modersmål.

– För skolans del är det här en fantastisk möjlighet att få förstärkning med erfaren personal som dessutom har spetskunskaper i de språk som är aktuella för många av våra nyanlända barn och elever. Samtidigt ger vi våra nya medborgare en chans att etablera sig både i samhället och på arbetsmarknaden, säger Gustaf Olsson, sektorschef för barn och utbildning i Skövde kommun.

– Lärarna från etableringen blir lärarassistenter eller resurspersoner utanför den ordinarie lärarkåren. Arbetsförmedlingen bidrar med de anställningsstöd som vi finner lämpliga, säger Ulla-Karin Gunnarsson, chef för etableringsuppdraget i Skövde.

På torsdag den 3 december anordnas en så kallad speeddejting i Stadshuset i Skövde där närmare 40 rektorer får träffa cirka 25 lärare i etableringsuppdraget. Lärarna kommer dit med CV och personliga brev och får i kortintervjuer träffa rektorerna.
– Med denna insats förebygger vi långtidsarbetslöshet och utanförskap. Vi ser detta som en unik möjlighet att ta tillvara de nyanländas kompetens på bästa sätt i avvaktan på att de får formell behörighet att utföra sitt yrke, säger Peter Lidström, chef för arbetsmarknadsavdelningen i Skövde kommun.

Massmedia är välkomna till speedejtingen

Tid: Torsdagen den 3 oktober kl. 11.00
Plats: Stadshuset, Fredsgatan 4, lokal: Snipen, plan 5

Etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen ansvarar sedan december 2010 för att samordna etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Myndighetens uppdrag är att underlätta och påskynda vägen till arbete eller högre studier och ge förutsättningar för egenförsörjning. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med personen i etableringsuppdraget upprätta en individuell etableringsplan som ska innehålla arbetsförberedande aktiviteter, undervisning i svenska och samhällsorientering.

För kommentarer:  Peter Lidström, chef för arbetsmarknadsenheten Skövde kommun, 0500-49 85 64 och

Ulla-Karin Gunnarsson, chef för etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen i Skövde, 010-486 35 90

På plats finns Louise Hallberg, arbetsförmedlare inom etableringsuppdraget i Skövde 010-488 55 94


Presskontakt:
Olof Lönnehed, pressansvarig Arbetsförmedlingen 010-488 46 03

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar