Bästa augustimånaden på sex år

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i länet.

Augusti 2014 var arbetslösheten 7,4 procent i Västra Götalands län, för ett år sedan var  den 8,2 procent. Faktum är att arbetslösheten i augusti är den lägsta sedan 2008 när man jämför månad för månad. Trenden är densamma bland unga, 18-24 år.

Augustistatistiken över arbetslösheten stämmer väl överens med de förväntningar som Arbetsförmedlingens prognos från i juni talade om.

Ett exempel är antalet lediga platser. Under augusti 2014 anmäldes till Arbetsförmedlingen 8 966 platser, en ökning med 17,6 procent från augusti i fjol.

– Den förstärkta konjunkturen gör att fler kan få arbete och särskilt glädjande är att även personer som varit utan arbete en längre tid också får del av den förbättrade efterfrågan på arbetskraft, säger Michael Leufkens, marknadschef för Arbetsförmedlingarna i Västra Götaland.

Betydligt färre arbetslösa
Jämfört med augusti 2013 var det färre personer som anmälde sig arbetslösa på Arbetsförmedlingarna i Västra Götalands län under augusti i år.

I slutet av månaden var 59 629 personer arbetslösa, vilket motsvarar 7,4 procent av arbetskraften i länet. Det är en minskning med 6 207 personer.

Inte sedan 2008 har Västra Götaland kunnat uppvisa en så låg arbetslöshet under en augustimånad. Arbetslösheten ligger dock fortfarande på en hög nivå, historiskt sett.

Det är fortsatt stora skillnader mellan kommunerna. I Trollhättan är arbetslösheten 14,0 procent medan Tjörn hade 2,9 procent arbetslösa.

Även ungdomsarbetslösheten sjunker

Arbetslösheten delas upp i öppet arbetslösa; 34 256 personer och de 25 373 som ingår i något arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Antalet som ingår i något arbetsmarknadsprogram har minskat med 9,2 procent sedan förra året.

Bland ungdomar mellan 18 och 24 år var 13 407 arbetslösa i länet, vilket är 2 300 färre än för ett år sedan (15 743).

Ungdomsarbetslösheten är nu 14,0 procent (16,4 procent augusti 2013).

Fler lediga platser

Den förstärkta konjunkturen märks också på att fler lediga platser anmälts till Arbetsförmedlingen i Västra Götaland, i augusti anmäldes 8 966 platser vilket är en ökning med drygt 17 procent mot augusti 2013. Flest jobb anmäldes i sektorn finansiell verksamhet och företagstjänster följt av vård och omsorg. Nära hälften av platserna kom till i Göteborg. Övriga mestadels i länets andra stora orter.

Nästan 7 000 fick arbete i augusti
Under augusti månad påbörjade 6 783 personer som var inskrivna på arbetsförmedlingarna i länet någon form av arbete.  

Av de som fick arbete i augusti 2014 var:

  • 3 354 kvinnor (49,4 procent) och 3 429 män (50,6 procent)
  • 1 419 ungdomar (18-24 år)
  • 1 846 utrikesfödda
  • 736 personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften:

  • Totalt, 16-64 år: 7,4 procent (8,2 procent 2013)
  • Ungdomar, 18-24 år: 14,0 procent (16,4 procent 2013)

Mer om arbetsmarknadsläget i slutet av augusti 2014 kan du läsa i ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014”.

Fakta om statistiken Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).
Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa - alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik: http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken.html)

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning: http://www.scb.se/aku)

Statistiken för september publiceras den 10 oktober.

För kommentarer: Michael Leufkens, Marknadschef Arbetsförmedlingen, 010-486 62 31
För information: Jens Sandahl, analytiker, 010-486 92 70
Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se