Crossroads hjälper EU-migranter att hitta rätt

Det är inte bara flyktingar från krigszoner som kommer till Sverige för att börja ett nytt liv. En allt större del EU-medborgare kommer också hit för att söka jobb och hitta försörjning.

- Vi kan ge dem rådgivning, undervisning i svenska och en smörgås, men det är inte det som driver dem att komma hit. De vill skaffa sig en framtid, säger Claes Haglund, projektledare på Crossroads Göteborg.

I Crossroad Göteborgs rapport Det nya Europa, som kom före sommaren, skriver de att ”från att ha varit en icke-fråga för många politiker är nu EU-medborgare, framförallt de som försöker livnära sig på tiggeri, en het politisk fråga.”

De rumänska tiggarna har med andra ord bidragit till att lyfta upp frågan om EU-migranternas situation på bordet, men det är inte de som i huvudsak besöker Crossroads på Andra Långgatan, långt ifrån.

- Det handlar om antingen EU-migranter eller tredjelandsmedborgare, som har fått permanent uppehållstillstånd i något annat EU-land, framför allt i södra Europa, och sökt sig till Sverige för att hitta arbete och försörjning, säger Claes Haglund.

Akademiker och analfabeter

Han fortsätter:

- Vi träffar allt från högutbildade akademiker till analfabeter. De får rådgivning, hjälp med att klara sina basbehov, svenskundervisning och frukost, men tyvärr är det inte många som lyckas få jobb.

Claes Haglund, projektledare, och Fabrizio Vittoria, EU-vägledare, på Crossroads Göteborg, berömmer samarbetet med Arbetsförmedlingen Centrum vid Järntorget och Eures, det europeiska nätverket där Arbetsförmedlingen ingår.

En viktig del i Crossroads verksamhet är att stötta sin målgrupp i kontakter med olika myndigheter, däribland Arbetsförmedlingen.

Samordningsnummer behövs

För att kunna söka jobb via Arbetsförmedlingen behöver de kunna registreras i datasystemet och utan personnummer eller ett så kallat samordningsnummer, som rekvireras från Skatteverket, går inte det.

- Från början var det svårt för dem att överhuvudtaget få registera sig hos Arbetsförmedlingen, men det har förbättrats. Arbetsförmedlingen har lärt sig av de tidigare misstagen, särskilt i Göteborg, och där hjälper man nu till att rekvirera samordningsnummer, säger Fabrizio Vittoria, EU-vägledare.

Claes Haglund berättar att många EU-migranter har det tufft:

- De befinner sig i en desperat situation och har inget att åka hem till. Många lever också utsatt.

Inget drömland längre

Ungefär 20 av de ungefär 600 personer som kommit för rådgivning till Crossroads Göteborg under projekttiden har fått jobb.

- Procentuellt är det ganska bra för den här målgruppen, säger Claes Haglund.

- Många har både jobberfarenhet och utbildning, men vi behöver hjälpa dem att hitta vägar in i det svenska systemet och då är språket det övergripande problemet, säger Fabrizio Vittoria.

- De måste också lära sig vår kultur. Här funkar det exempelvis inte att gå runt och titta i skyltfönstren för att se om det sitter en lapp någonstans att de vill anställa, säger Claes Haglund.

- Det är ett problem att alla tror att det finns mycket jobb i Sverige. De har läst om att vi har så låga arbetslöshetssiffror. Fast Sverige är inget drömland längre, vi har samma problem här som andra länder och många blir inte kvar så länge, säger Fabrizio Vittoria.

Ana Sánchez, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen Centrum, har engagerat sig i EU-migranternas situation. Foto: Jonas Hansson.

Svårt att matcha mot jobb

Ana Sánchez, arbetsförmedlare på Centrumkontoret, är tydlig med vad som gäller om man vill söka jobb via Arbetsförmedlingen.

- Alla har rätt att registrera sig som arbetssökande. Däremot har inte alla rätt till att delta i arbetsmarknadspolitiska program. Det är knutet till att man är folkbokförd här.

Ana Sánchez konstaterar att det är svårt att matcha EU-migranterna mot jobb.

- Fast en del lyckas faktiskt och det är roligt, men jag har också hört många tragiska historier om provanställningar med lägre betalt än minimilön och där de får jobba hur länge som helst för att sedan dumpas.

Om Crossroads säger hon:

- Jag hoppas deras verksamhet får fortsätta, för det är ingen annan som gör det de gör och de underlättar vårt arbete mycket.

 --------

Fakta om Crossroads

I november 2012 startade Göteborgs kyrkliga stadsmission Crossroads. Verksamheten finns också på andra håll i landet.

Målgruppen är EU-medborgare och tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd från annat EU-land som uppehåller sig i Göteborg och lever i hemlöshet, studerar och/eller är arbetssökande.

Avsikten är att ge information om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i syfte att förhindra ekonomisk och social utestängning.

Crossroads Göteborg har haft cirka 600 besökare från ett 50-tal länder. Övervägande delen har tidigare vistats/arbetat i Spanien, Italien och Grekland.

Tre fjärdedelar är män och de flesta i åldrarna 25-35 år.

Cirka hälften av besökarna är rumänska medborgare och inte tiggare. De två största grupperna av tredjelandsmedborgare kommer från Nigeria och Marocko.

Utöver de registrerade besökarna kan läggas flera hundra personer som bara det senaste halvåret besökt verksamheten på förmiddagarna för att äta frukost, använda dator, få hjälp med sjukvårdskontakt och liknande.

I samarbete med andra parter bedrivs också andra verksamheter som exempelvis nattlogi.

Verksamheten finansieras i huvudsak med medel från Postkodlotteriet samt till viss del med bidrag från Göteborgs stad.

Crossroads drivs som ett treårigt projekt och håller just nu på att utvärderas.

Det nya Europa

I sin rapport Det nya Europa, som kom före sommaren, uppmanar Crossroads att myndigheter, däribland Arbetsförmedlingen, utbildar sin personal kring vad den fria rörligheten innebär.

De menar också att ökad kunskap och mer samverkan hos myndigheter, sjukvård och andra aktörer ”skulle ge EU-medborgare större chans att skaffa försörjning under sin vistelse i Göteborg.”

Rapporten bifogas som pdf-bilaga.

  
Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-488 42 92

  

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

De befinner sig i en desperat situation och har inget att åka hem till.
Claes Haglund, projektledare Crossroads Göteborg