”Det finns en potential hos de flesta av våra ungdomar, men vägen är olika krokig”

Företagarna i Högsbo-Sisjön, Nordens största företagsområde, ville göra en insats mot ungdomsarbetslösheten.

Det ledde till ett samverkansprojekt där Arbetsförmedlingen är en av de drivande parterna för att få ut unga vuxna på arbetsmarknaden.

Linda Nihlén, arbetsförmedlare och samordnare för Högsbo-Sisjömodellen, arbetar med att skapa en förståelse för ungdomars olika situation i Högsbo-Sisjö företagarområde, som är det största i sitt slag i Norden. Foto: Jonas Hansson.

Projektet Högsbo- Sisjömodellen startade i mars 2013 på initiativ av Högsbo-Sisjö Företagarförening. Det drivs av Samordningsförbundet Göteborg Väster, där Arbetsförmedlingen ingår.

Målgruppen är ungdomar 18-29 år i behov av stöd för att komma ut i arbete. Ungefär hälften av deltagarna ifjol hade utländsk bakgrund.

- Tack vare de många företagen i området finns goda möjligheter att matcha ihop arbetsgivare med arbetssökande, säger Linda Nihlén, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen Frölunda.

Hon är sedan ifjol är koordinator för satsningen.

- Från april 2014 har jag haft ett flöde av 30 ungdomar till Högsbo-Sisjömodellen. Det är allt från de som inte har klarat gymnasiet till de som saknar nätverk. Det finns arbetsgivare som har en bild av att dessa ungdomar är lata och saknar drivkraft, men ofta ligger det andra svårigheter bakom. De kan ha vänt på dygnet, haft svårigheter i skolan, sakna vänner och ibland vara deprimerade, men när de väl kommer in i ett socialt sammanhang händer det mycket. Det finns en potential hos de flesta av våra ungdomar, men vägen är olika krokig.

Viktigt att bygga relationer

Tre dagar i veckan sitter Linda Nihlén på sitt kontor på Arkipelagens företagscentrum i Sisjön.

- Det är lättare att knyta kontakter när man befinner sig i en sådan miljö och jag är också med när företagarföreningen har sina frukostmöten. Det är viktigt att bygga relationer, säger hon.

I Linda Nihléns roll ingår att skapa en förståelse för ungdomars olika situation bland de arbetsgivare hon möter. 

- I början utgick jag helt från arbetsgivarens önskemål kring vad ungdomarna skulle kunna leverera. Det visade sig rätt så snart att det inte var så framgångsrikt att jobba på det sättet eftersom ungdomarnas behov ser så olika ut.

Minska gapet

Nu söker hon främst platser utifrån ungdomarna situation.

- Givetvis tar jag också hänsyn till arbetsgivaren, men mycket handlar om att minska gapet mellan arbetsgivares förväntningar och vad ungdomarna kan ge. Många gånger saknar ungdomarna yrkeskunskap och då gör vi studiebesök på arbetsplatser för att de ska få en inblick i vad olika yrken innebär, berättar Linda Nihlén. 

Hon tycker att fler arbetsgivare skulle behöva öppna upp och ta in personer som behöver stöttning i arbetslivet.

- Intresset för att ta ett socialt ansvar växer mer och mer. Många vill göra något, men vet inte vad och hur. Där kan vi hjälpa till, säger hon.

- - - - - - - - - - - - - -

Högsbo-Sisjö företagsområde

Inom Högsbo-Sisjö företagsområde finns mer än 1200 företag i fler än 200 branscher. Det arbetar dagligen omkring 20000 personer i området, som är Nordens största företagsområde med en yta på drygt 3 miljoner kvadratmeter.

Högsbo-Sisjö Företagarförening har cirka 400 medlemmar.

Samordningsförbundet Göteborg Väster

Det finns fyra Samordningsförbund i Göteborg varav Göteborg Väster är ett.

I Samordningsförbundet Väster ingår Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen samt stadsdelsförvaltningarna Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo.

Genom förbundet ges individer stöd att förbättra sin hälsa, öka sin arbetsförmåga samt att finna, få och behålla ett arbete.

Om du är intresserad av att veta mer och skriva om Högsbo-Sisjömodellen är du välkommen att höra av dig. Denna text med bifogade bilder är också fri att använda.

  
Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, 010-488 42 92

  

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Intresset för att ta ett socialt ansvar växer mer och mer.
Linda Nihlén, arbetsförmedlare och koordinator Högsbo-Sisjömodellen