"En ovanligt lyckad satsning med ruskigt bra resultat"

Arbetsförmedlingens och folkhögskolornas gemensamma satsning på att introducera arbetssökande till folkhögskolestudier har slagit väl ut.

Fortfarande finns det platser kvar att fylla, men kursstart måste ske senast den sista december.

Arbetsförmedlingen Gamlestaden och Centrum är de två kontor i Göteborg som har arbetat mest målmedvetet med att skicka deltagare till de tolv veckornas studiemotiverande folkhögskolekurser, som syftar till att ge arbetssökande en inblick i hur det är att studera på en folkhögskola.

Arbetsförmedlarna Anneli Nilsson och Daniel Gustavsson Bermejo är kontaktpersoner för folkhögskolesatsningen på Arbetsförmedlingen Gamlestaden.

- Att vi valt att lyfta fram folkhögskolesatsningen beror bland annat på att det är många i vårt upptagningsområde som saknar gymnasiekompetens, säger Daniel Gustavsson Bermejo.

Svårt att motivera

Hans kollega Anneli Nilsson nickar instämmande:

- Fast det svårt att motivera ungdomar som hoppat av gymnasiet eller inte ens gått det att börja studera. De kommer ju till Arbetsförmedlingen för att få jobb, men folkhögskolorna brukar säga att bara ungdomarna kommer till dem så brukar det lösa sig.

Hon fortsätter:

- Om de behåller intresset efter de tolv veckorna, då vi släpper taget, har de en garanterad plats och då blandas de upp med andra elever.

Fungerande metod

Den lite långsammare studietakten på en folkhögskola är en bidragande orsak till att det är en metod som funkar bra för många ungdomar som misslyckats i den vanliga skolan.

Både Daniel Gustavsson Bermejo och Anneli Nilsson hoppas att folkhögskolesatsningen ska få en fortsättning, men i nuläget är det året ut som gäller.

- Det är en ovanligt lyckad satsning med ruskigt bra resultat och det är en gigantisk skillnad i förutsättningarna på arbetsmarknaden om man har läst in gymnasiekompetens, säger de.

Lennart Kurlberg, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingens marknadsområde Göteborg Halland, konstaterar att folkhögskolorna i området har tilldelats 456 platser. Av dem har mellan 250 och 300 utnyttjats.

- Det slutar förhoppningsvis på en bit över 300 när året är slut, säger han.

--------

Fakta om folkhögskolesatsningen

Regeringen har anslagit medel för studiemotiverande utbildningsplatser vid folkhögskolor.

  • Det är en arbetsmarknadspolitisk insats som genomförs av folkhögskolor i nära samverkan med Arbetsförmedlingen.
  • Målgrupp är arbetssökande mellan 16-24 år samt de som fyllt 25 år och aktuella i jobb- och utvecklingsgarantin.
  • Beslut om insatsen kan fattas av Arbetsförmedlingen till och med den 31 december 2014. Utbildningen ska starta senast den sista december, men får pågå in på nästa år

Läs mer

Information om folkhögskolesatsningen på arbetsformedlingen.se

  
Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-488 42 92

  

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är en gigantisk skillnad i förutsättningarna på arbetsmarknaden om man har läst in gymnasiekompetens.
Anneli Nilsson och Daniel Gustavsson Bermejo, arbetsförmedlare