En språngbräda mot ett självständigt liv - Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen i lyckat samarbete

Genom att ”byta bistånd mot lön” hjälper socialtjänsten i Västra Göteborg långtidsarbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden.

Verksamheten går under namnet Språngbrädan och sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen Frölunda.

- Vi ger människor ansvar för sitt eget liv, säger Sofia Gustafsson, som är spindeln i nätet på socialtjänsten.

Språngbrädan har pågått sedan 2013, först som projekt och nu som en permanent verksamhet.

- Vi har valt att i första hand fokusera på familjeförsörjare och helst kvinnor med barn. En tanke bakom det är att barnen ska få se sina mammor gå till arbetet - att det ska bli en naturlig del av deras vardag, säger Sofia Gustafsson, som ansvarar för Språngbrädan och arbetar med arbetsmarknadsfrågor på socialtjänsten i Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning.

- Många av de som erbjuds att vara med har gått på försörjningsstöd väldigt länge och en del har aldrig jobbat. Det är självklart en utmaning, säger hon.

Frigör tid från ordinarie personal

Hon beskriver hur hon med sitt kontaktnät, och med hjälp av Arbetsförmedlingen, aktivt söker efter ”guldkantsuppdrag” i kommunala verksamheter som exempelvis hemtjänst, skola, förskola, fastighet och administration.

- Det är viktigt att arbetsplatserna inte är alltför långt borta så att inte avståndet ska bli ett hinder i sig. Det handlar oftast inte om några drömjobb, men det kan man kanske inte begära om man saknar utbildning och erfarenhet. Utgångspunkten är att de ska bli självförsörjande.

Några exempel på arbetsuppgifter kan vara att gunga barnen på ett dagis, att hålla ordning i kapprummet, städa källare, spela spel med boende på ett äldreboende eller rensa skåp.

- Det frigör tid från ordinarie personal, som kan användas till att ge barnen mer pedagogisk tid.

Medborgarvärde

Det är konstant 35-40 personer som har jobb via Språngbrädan, överlag utlandsfödda.

De personer som får chansen får först två månaders praktik och därefter ett års anställning med vanlig lön. Större delen utgörs av så kallat särskilt anställningsstöd via Arbetsförmedlingen.

Förutom en möjlighet att kunna försörja sin familj ger Språngbrädan också ett medborgarvärde, menar Sofia Gustafsson.

- Jag älskar Språngbrädan. Samhällsekonomiskt är det en fullträff. Det är också härligt att se hur människor får ansvar för sina egna liv. De slipper till exempel redovisa vad de gör för sina pengar och kan själva besluta om de vill köpa en cykel till sina barn.

För en del som jobbat i Språngbrädan har det gått ”toppenbra”, berättar hon.

- Ja, det finns de som har fått jobb på öppna arbetsmarknaden eller börjat studera. Det visar sig också att vi inte får tillbaka så många som vi hade trott till socialkontoret efteråt.

Ut i skolorna med Arbetsförmedlingen

Två förmiddagar i veckan finns Sofia Gustafsson och en socialsekreterare på Arbetsförmedlingen Frölunda, tillsammans med personal därifrån, för att bland annat hjälpa till med jobbsökande.

- Relationen med Arbetsförmedlingen fungerar väldigt bra och till våren har vi ännu ett samarbete på gång. Då ska vi gemensamt åka ut i skolorna och ge ungdomar en annan bild av våra verksamheter och hjälpa dem att skriva CV:n, berättar hon.

Tilläggas kan att Språngbrädan har inspirerat andra socialkontor i Göteborg att starta upp egen verksamhet, något som nu är på gång på flera håll.

- - - - - - - -

Arbetsförmedlingen Frölunda om Språngbrädan:

"Goda resultat"

Malin Johannesson, handläggare i Jobb- och utvecklingsgarantins sysselsättningsfas på Arbetsförmedlingen Frölunda är en av kontaktpersonerna för Språngbrädan.

Hon ser det som ett konkret och bra samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stad, som visat tydliga resultat.

- Flödet för att få ut arbetssökande som står mycket långt ifrån arbetsmarknaden har underlättats. Utöver goda resultat i siffror har deltagarna i Språngbrädan gjort påtagliga vinster i form av insikter och ökad tilltro till sig själva som arbetstagare, säger hon.

"Fördjupad samverkan"

Johnny Öhman, chef för Arbetsförmedlingen Frölunda, instämmer:

- Språngbrädan har fördjupat och utvecklat samverkan mellan oss och socialtjänsten. Det är inte längre vi och dem. Framgångsreceptet för bra samverkan bygger på bra personliga relationer.

- Språngbrädan har framför allt inneburit att enskilda arbetssökande kunnat erhålla ett lönearbete och bli en del av en arbetsgrupp, vilket betyder mycket för individens välbefinnande.

  
Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-488 42 92

  

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Härligt att se hur människor får ansvar för sina egna liv.
Sofia Gustafsson, socialtjänsten Västra Göteborg