En väg tillbaka till arbetslivet

På Iris Hadar utreds förutsättningar för att arbetssökande ska hitta tillbaka till arbetslivet.

Målet är att ”finna den arbetssökandes resurser, kopplat till ett framtida arbetsliv, och att i så hög grad som möjligt eliminera hinder”.

Iris Hadar tar emot arbetssökande som Arbetsförmedlingens specialister (arbetsterapeuter, psykologer, socialkonsulenter med flera) har skickat dit för en utförligare utredning, som tar tre till fem veckor.

- Man skulle kunna se oss som specialisternas förlängda arm, säger Bodil Hultsbo, som tillsammans med kollegan Tone Larsson, arbetar som arbetsterapeut på Iris Hadar i Göteborg.

Psykosomatiska åkommor

Bodil Hultsbo beskriver hur de får med sig ett antal frågor som specialisterna vill ha svar på.

I stort sett alla som kommer dit har psykosomatiska åkommor. Den vanligaste problematiken är värk, som ofta påverkar de kognitiva förmågorna såsom förmågan till förståelse och processtänkande.

Förutom värk är utmattningssyndrom, restskador från arbetsplatsolyckor och posttraumatisk stress orsakad av obearbetade trauman från krigsdrabbade områden exempel på vad de som kommer dit har med sig i bagaget.

Uthållighet, koncentration, motorik, uthållighet och kapacitet att slutföra är några av de saker som utreds.

Bodil Hultsbo konstaterar att varje människa de möter är unik.

- Det vi ser på är framför allt vad som fungerar och vad vi kan göra för att kompensera det som inte fungerar, säger hon.

Svårt att komma tillbaka

Att komma till Iris Hadar är frivilligt och varje år är det ett hundratal personer som utreds där från Göteborg och kranskommunerna.

- På det första mötet är många skeptiska, men 99,9 procent av de som kommer hit tycker att det är väldigt bra när de väl kommit igång. Ofta har de innan gått hemma och vänt på dygnet så att de blivit inaktiva. Det är klart det är svårt att komma tillbaka, säger Bodil Hultsbo.

Hon berättar också att det är vanligt att de som kommer dit i flera år känt sig illa behandlade av myndigheter och vård och fått kämpa för att bli trodda.

- Det kan i sin tur ha medfört att man mår ännu sämre.

Flashback från krig

Utgångsläget är med andra ord ofta väldigt tufft.

- En del kan mitt under en arbetsuppgift drabbas av en flashback från ett krig de flytt, säger Bodil Hultsbo.

I början är det likartade arbetsmoment som alla får pröva på, men det utvecklas snart till en individuell utredning utifrån de frågor specialisterna vill ha svar på.

Bodil Hultsbo visar runt i lokalerna och berättar om arbetsuppgifter som de som kommer till Iris Hadars utredningsplatser får pröva på.

Exempelvis att lösa en Exceluppgift vid datorn, måla ett rum, snickra en fågelholk, baka och sy en tygkasse.

- Målar de om ett rum kan vi se hur det påverkar stressen. Tillverkar de en holk eller kasse ser vi bland annat på förmågan att följa en instruktion. Vi testar hela tiden deras gränser och det måste de vara medvetna om. Ibland blir det också för mycket, säger hon medan vi tittar in i snickeriet.

”Vi gör skillnad”

Hon betonar att det är viktigt att alla arbetsuppgifter är meningsfulla och jobbliknande. Det är en del i tänket bakom utredningsplatserna.

Bodil Hultsbo berättar också hur roligt det är när de då och då får återkoppling på att en person är på väg tillbaka till arbetslivet.

- Vi som jobbar med de här utredningarna känner att vi gör skillnad. Det känns också bra att ha en så god dialog med Arbetsförmedlingens specialister.

 -----

Fakta om Iris Hadar

  • Iris Hadar fokuserar på individens utveckling och är en ledande aktör i Sverige inom vuxenutbildning och tjänster på arbetsmarknadsområdet.
  • Företaget vänder sig till bland annat arbetsgivare, myndigheter, kommuner och organisationer som behöver ge stöd till personer med särskilda behov. Arbetsförmedlingen är för nuvarande den största kunden.
  • Iris Hadars mission är att vara språngbrädan från utanförskap till egen försörjning.
  • Iris Hadar ingår i Iris Group, som ägs till 20 procent av Synskadades stiftelse, med nära koppling till Synskadades Riksförbund, och till 80 procent av det svensk-finska investmentbolaget Karnell.

  
Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-488 42 92

Ytterligare information: Ellinor Aspman, regionchef  Västra Götaland, Iris Sverige 0470-52 00 32

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

En del kan mitt under en arbetsuppgift drabbas av en flashback från ett krig de flytt.
Bodil Hultsbo, arbetsterapeut, Iris Hadar