"Fantastiska insatser från samhällets sida"

På studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i Skövde har ekonomiassistent Emira Kadic fått ett lyft tack vare en samlad insats från Arbetsförmedlingens syn/hörselteam i Göteborg.

- Jag visste inte ens att det fanns de här insatserna från samhällets sida. Det är fantastiskt, säger hennes chef Roger Emanuelsson.

På Karl Johansgatan i Göteborg finns Arbetsförmedlingen Rehabiliterings lokaler med regionala specialistresurser för döva, hörselskadade, synskadade och dövblinda.

De verkar under namnet SDH Väst, där förkortningen står för syn/döv/hörsel.

- Tyvärr är det inte alla som känner till oss, även om vi ständigt försöker marknadsföra oss i olika sammanhang, säger socialkonsulent Bengt Johansson, synpedagog Gunnar Janzon och audionom Kristina Niklasson-Lövbacka.

”Eminent insats”

Förutom dessa tre ingår också två psykologer i syn/hörselteamet för dövblinda, som har ungefär 15 ärenden per år.

- Kanske inte så många kan man tycka, men för de berörda är det ett oerhört viktigt stöd, säger Gunnar Janzon.

På Arbetsförmedlingen i Skövde arbetar Mats Hasselqvist som arbetsförmedlare och lönebidragshandläggare. När han fick kännedom om att Emira Kadic efter tio år på SISU Västergötland hade fått en förvärrad sjukdomsbild och var i behov av ytterligare insatser från Arbetsförmedlingens sida kopplade han in sina specialistkollegor i Göteborg.

- De har som vanligt gjort en eminent insats, säger Mats Hasselqvist.

Synpedagog Gunnar Janzon, socialkonsulent Bengt Johansson och audionom Kristina Niklasson-Lövbacka på SHD Väst i Göteborg utgör en del av syn/hörselteamet för dövblinda. De upplever en glädje över att deras arbetsinsatser är så uppskattade ute på arbetsplatserna. Foto: Jonas Hansson.

Känner sig stärkt

Samma bild ger alla inblandade, även Emira Kadic själv:

- Det är kul att jag har lyfts upp på det här sättet. Jag känner mig stärkt och det har också varit positivt för hela kontoret i och med att alla som jobbar här känner sig mer trygga, säger hon.

Emira Kadic har sjukdomen Ushers syndrom, som innebär medfödd dövhet eller hörselskada kombinerad med synnedsättning/blindhet.

- När Arbetsförmedlingens specialister kom hit från Göteborg fick hela personalen, tolv personer, lära sig mer om hur sjukdomen fungerar. De fick oss också att inse att vi med små medel kunde göra både hennes och hela kontorets situation mycket lättare, säger Roger Emanuelsson, ekonomichef på SISU Västergötland.

- Som arbetsgivare har man väldigt lite kunskap. Därför blir jag både lycklig och stolt över att bo i Sverige när man ser vilka möjligheter som finns, tillägger han.

Teknisk uppdatering av arbetsplats

Alla tre specialisterna har varit i Skövde för att stötta Emira i hennes nya situation och utbilda hennes kollegor.

Hon har också fått nya arbetsglasögon och en teknisk uppdatering av arbetsplatsen – bland annat bättre belysning och en trådlös mikrofon kopplad till hörapparaten att användas vid möten.

-Vi har också förmedlat kontakt till andra i samma situation inom FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, och – kanske viktigast: hon har fått stöd av ett biträde, som hjälper henne då hon vistas utanför kontoret, säger Gunnar Janzon.

”Det är kul att jag har lyfts upp på det här sättet. Jag känner mig stärkt och det har också varit positivt för hela kontoret i och med att alla som jobbar här känner sig mer trygga”, säger Emira Kadic som bland annat arbetar med kontering, bokföring och projektadministration på SISU Västergötland. Här berättar hon för sina arbetskamrater om sitt funktionshinder. Foto: SISU Västergötland.

Viktigt att sätta gränser

Han beskriver Emira Kadic som en väldigt ambitiös person, liksom många andra i samma situation.

- Samtidigt är det viktigt att lära sig att sätta gränser så att man inte lägger all energi på arbetet utan även har kvar energi till sin fritid.

Gunnar Janzon berättar att de ofta kommer in sent i processen kring dövblinda.

- Det är en gradvis process innan dövblindhet identifieras och de som drabbas vill inte alltid visa upp hela bilden från början.

Svårt att säga nej

De flesta dövblinda har en medfödd hörselskada i grunden och sedan kommer nedsatt syn oftast smygande med åren.

- Det kan vara smärtsamt att behöva lägga till ett funktionshinder och på arbetsplatsen kan det vara svårt för den som drabbas att tacka nej till arbetsuppgifter som man tidigare har klarat av, säger Bengt Johansson.

- När också synen försvinner kan man inte längre se läpparna så det är inte så lätt som att 1+1=2 utan funktionsnedsättningen blir så mycket större, kanske 3 eller 4 på en skala, säger Kristina Niklasson-Lövbacka.

”Som romerska ringar”

Gunnar Janzon pekar på hur viktigt det är att de olika specialisterna samverkar med varandra:

- Våra olika kompetenser går in i varandra som romerska ringar, säger han.

- Vi är vana att jobba med långa kontakter och vet att det går att hitta lösningar. Det mesta är möjligt, säger Kristina Niklasson-Lövbacka.

På SISU upplever Roger Emanuelsson att kontoret i Skövde har fått en ”ny spelare”.

- Emira har alltid varit uppskattad, men jag kan se ljuset i hennes ögon nu och hon kan vara delaktig på ett helt annat sätt.

  
Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-488 42 92

  

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag visste inte ens att det fanns de här insatserna från samhällets sida.
Roger Emanuelsson, ekonomichef SISU Västergötland