Här får personer med försörjningsstöd en ny chans

I år är det tio år sedan Jobbhörnet på Arbetsförmedlingen i Angered startade. Där får arbetslösa som söker försörjningsstöd hjälp att komma in på arbetsmarknaden.

- Samarbetet mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen har varit ett lyckokast. Jag ser oss som brobyggare, säger verksamhetssamordnaren Lilian Lindström.

I Arbetsförmedlingens lokaler i Angered pågår sedan 2004 en samverkan med mycket goda resultat, som också har också lockat till sig en lång rad studiebesök.

- Det finns olika former av samarbeten av det här slaget i landet, men vad vi vet inte någonstans där det bedrivs i samma lokaler, säger Kaija Toimela, arbetsförmedlare.

Sveriges största socialkontor

Hennes kollega Lilian Lindström, samordnare och metodhandledare för Jobbhörnet, är anställd av socialtjänsten i Angereds stadsdelsförvaltning – det som brukar kallas Sveriges och norra Europas största socialkontor. Hon var med från början.

- Både socialtjänsten och Försäkringskassan hade tidigare tillgång till ett rum i Arbetsförmedlingens dåvarande lokaler, men utan att vi hade något med varandra att göra. Så småningom började vi prata ihop oss om ett samarbete med målet att skapa ett ”hus för alla”, berättar hon.

Behoven stora

Inbjudningar gick till olika myndigheter, men gehöret från politikerna var svagt.

- Fast när en liknande verksamhet drog igång i Stockholm och visade att försörjningsstödet gick ned blev de mer villiga att lyssna. Vårt förslag dammades av och resultatet blev det här samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och socialtjänsten, berättar Lilian Lindström.

En gemensam hörna i Arbetsförmedlingens lokaler ordnades och Jobbhörnet var fött.

- Eftersom behoven är så stora i den här delen av Göteborg är det oerhört viktigt att samarbeta för att nå resultat. Arbetsförmedlingen och socialtjänsten har dessutom samma mål: att deltagarna ska bli självförsörjande och få arbete, säger Lilian Lindström.

Alltid öppna dörrar

Kaija Toimela berättar att de alltid har öppna dörrar.

- Det är viktigt att det är lätt att komma i kontakt med oss. Därför har vi heller inga telefontider.

Totalt sju personer arbetar på Jobbhörnet. Utöver Lilian Lindström och Kaija Toimela även fyra coacher och en jobbmatchare. Alla utom Kaija Toimela är anställda av socialtjänsten.

- Vår jobbmatchare är ute på fältet och letar jobb. Han har tidigare arbetat som rekryterare i den privata sektorn och är en pärla. Tillsammans med Kaija hjälper han också till att hitta praktikplatser, säger Lilian Lindström.

Tappat tron  på att få arbete

Ofta är Jobbhörnets deltagare dåligt motiverade i början.

- Många har tappat tron på att få arbete och vi får hjälpa till att peppa upp dem, säger Kaija Toimela. Viktiga att bli sedd För både henne och Lilian Lindström är det viktigt att Jobbhörnets personal inte ska uppfattas som ”stela myndighetspersoner”.

- Vi kommer väldigt nära våra deltagare. Det är viktigt att skapa ett förtroende och att de känner att de blir sedda. Det handlar om personer som ibland aldrig har arbetat i Sverige och behöver hjälp in i det svenska samhället.

Om deltagarna inte kommer till Jobbhörnet får de avdrag med 200 kronor per gång på sitt försörjningsstöd. Uteblir de fyra gånger i rad riskerar de att förlora försörjningsstödet.

- Vi är tydliga med att informera om konsekvenserna. Oftast räcker det med att de får en varning, säger Lilian Lindström.

Tagit bort gränserna

Hon konstaterar att man tagit bort gränserna mellan myndigheterna och istället ser till vad som gynnar kunden.

- Då går allt mycket snabbare. Det handlar om att kunna vara flexibel, men samtidigt inte blanda ihop våra roller när det gäller myndighetsutövningen.

Resultaten för Jobbhörnet är mycket positiva och Lilian Lindström tror att många av de metoder de praktiserar där borde kunna överföras på andra arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

- På kontoret i Angered har man redan tagit till sig en del. Det är också några andra kontor som ser närmare på det vi gör här. Ibland har vi fått höra att det vi sysslar med, att hjälpa den här gruppen till arbete, är ett omöjligt uppdrag, men det är ju bara att köra igång och sedan lösa de problem som finns, säger Lilian Lindström och Kaija Toimela nickar instämmande.

Kan inte använda en dator

Elas Hukic, en av deltagarna, ger högsta betyg till verksamheten. Han kommer själv från Bosnien och är utbildad inom processautomation. Han har tidigare jobbat åt bland annat Räddningsverket i Bosnien efter kriget.

- Jobbhörnet är jättebra. Det finns många som behöver det mycket mer än jag själv – personer som inte ens vet hur man använder en dator och som inte kan språket. De behöver hjälp in i samhället, säger han.

Snabbfakta om Jobbhörnet

Jobbhörnet på Arbetsförmedlingen Angered Målgruppen är arbetsföra personer med försörjningsstöd, som inte deltar i jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgaranti för ungdomar.

De besöker Jobbhörnet två gånger i veckan, en timme per gång, och stämplar själva in sig när de kommer dit. Totalt har de 18 datorarbetsplatser till sitt förfogande i det som brukar benämnas ”jobbverkstaden”.

- Vi har ungefär 180 personer inskrivna per månad, varav 85-90 procent utlandsfödda. Alla kommer inte hit, utan några är på utbildning och ett 20-tal gör praktik, berättar Kaija Toimela, arbetsförmedlare och den enda av de sju anställda som kommer från Arbetsförmedlingen.

De övriga är anställda av socialtjänsten i Angereds stadsdelsförvaltning.

Materialet får användas fritt.

  
Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-488 42 92

  

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jobbhörnet är jättebra.
Elas Hukic, deltagare