"Ingen omöjlig målgrupp" – Götas unga tror på alla ungdomars resurser

Götas unga är namnet på det samarbete som inletts mellan Arbetsförmedlingen och Göteborgs stad för att motverka arbetslöshet bland de ungdomar som står längst från arbetsmarknaden.

– Uppdraget handlar om att stötta varje enskild ungdom att uppnå sin potential, konstaterar processledare Maja Eek.

Maja Eek, processledare för Götas unga, som är namnet på samarbetet mellan kommunen och Arbetsförmedlingen i Göteborg i syfte att pressa ned ungdomsarbetslösheten. Motsvarande samarbeten finns i de flesta av landets övriga kommuner. Foto: Jonas Hansson.

Delegationen för unga till arbete (DUA) är ett regeringsinitiativ som ska pågår till 2018 och syftar till ökat samarbete kring ungdomsarbetslösheten på lokal nivå.  

I nästan samtliga Sveriges kommuner (med några få undantag) har det skrivits överenskommelser om hur samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunen ska gå till. I Göteborg har man valt det fyndiga namnet Götas unga, som står för ”Gemensam överenskommelse för tillväxt av arbete och studier hos unga”.

– Arbetsförmedlingen och Göteborgs stad har olika roller, men vi måste haka i varandra och se att vi har ett gemensamt uppdrag att minska ungdomsarbetslösheten, säger Maja Eek, processledare för Götas unga.

Målgruppen är ungdomar 16-24 år och framför allt de som står långt från arbetsmarknaden. Högst prioritet ligger på de som varken har jobb, sysselsättning eller utbildning, vilket brukar förkortas NEET (Not in Education, Employment, or Training).

– Fram till nu har det till stora delar varit en uppstartsprocess för Götas unga och jag har varit runt både på arbetsförmedlingar, hos kommunen men också andra ställen där det finns ungdomar för att berätta om vad vi planerar att göra. Till hösten gäller det att få fart på verksamheten och även få igång traineeplatser och utbildningskontrakt. Att bygga upp samverkan tar tid, men nu börjar det rulla på, säger Maja Eek.

Traineeplatser för blivande barnskötare och undersköterskor

Exempelvis har en pilotgrupp med tio stycken ungdomar på utbildningskontrakt redan varit igång ett tag och det ska nu växlas upp.

– Om vi lyckas få igång 150 ungdomar på utbildningskontrakt skulle vi vara jättenöjda. Totalt utgör 700-800 ungdomar målgrupp i Göteborg, men det kräver en stor motivationsinsats för att få dem att börja studera så vi måste vara realistiska i våra bedömningar, säger Maja Eek.

Hon berättar att det ska anställas en samordnare som särskilt ska jobba med utbildningskontrakt och traineeplatser under hösten. Tjänsten bekostas i år av DUA och kommer att placeras på Göteborgs stad.

När det gäller traineeplatser är det klart med 40-50 platser till hösten, varav cirka hälften ska kombineras med barnskötarutbildning och hälften med undersköterskeutbildning.

Under hösten ska dessutom tre-fyra guider anställas för att genom bland annat fältarbete i de olika stadsdelarna lotsa ungdomarna till rätt insatser och vid behov inspirera dem att gå gymnasiet. De kommer också att söka kontakter med föreningslivet.

– Ambitionen är att de ska bli kända för målgruppen, så att ungdomarna själva eller genom någon närstående tar initiativ till en kontakt med dem för vägledning. Guiderna ska också kunna kommunicera via sociala medier. På sikt hoppas vi att de ska bli profiler som ungdomarna känner tillit till, säger Maja Eek.

Götas unga ska under hösten också medverka på olika mässor och event som Kunskap och framtid och EuroSkills (”Yrkes-EM”) i Göteborg.

Ingen omöjlig målgrupp

På frågan om de ungdomar man vill nå ut till inte är en ”omöjlig målgrupp” svarar Maja Eek:

– Nej, man måste tro på alla ungdomars resurser. I vissa fall kan det kanske vara så att de mår psykiskt dåligt och då måste man sätta in insatser på det området först.

Bland de idéer som finns framöver kan också nämnas att låta ungdomar själva göra korta filmer till YouTube. Dessutom planeras för en egen webbplats.

– Det finns så många ungdomar som är duktiga på film, webb och sociala medier och det vore spännande om vi kunde inspirera dem att bli delaktiga i arbetet, säger Maja Eek.

För mer information: Maja Eek, processledare Götas unga, Arbetsförmedlingen, 010-487 64 12

Presskontakt: Jonas Hansson, regionkommunikatör, 010-488 42 92

  

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra. Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Målgrupp för Götas unga: Ungdomar som varken arbetar eller studerar och står till arbetsmarknadens förfogande med eller utan insatser i Göteborg. Det rör sig om cirka 4480 ungdomar i åldern 16-24 år.
Twittra det här

Citat

Om vi lyckas få igång 150 ungdomar på utbildningskontrakt skulle vi vara jättenöjda.
Maja Eek, processledare Götas unga