”Jag fick upp studiemotivationen på folkhögskolan”

För skoltrötta Hanna Lundkvist blev folkhögskolestudierna en nytändning.

- Jag fick plugga i egen takt och kände mig välkommen. Nu har jag siktet inställt på att bli sjuksköterska, berättade hon i samband med att Göteborgs folkhögskolor presenterade sina tre månaders studiemotiverande ”pröva på”-kurser, en arbetsmarknadsåtgärd i samarbete med Arbetsförmedlingen som regeringen nu vill permanenta.

Hanna Lundkvist, 19 år, bjöd på godis vid Mångkulturella folkhögskolans bord och berättade vilket lyft det var för henne att gå studiemotiverande kurs på folkhögskola. Foto: Jonas Hansson.

Kvinnofolkhögskolan vid Masthuggstorget i Göteborg stod nyligen värd för en presentation av studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF), en arbetsmarknadsåtgärd som regeringen i sin höstbudget aviserade en fortsatt och utökad satsning på. Enligt förslaget ska satsningen bli permanent från och med 2016.

På plats fanns de folkhögskolor i Göteborg som tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder SMF. De berättade om upplägget och vad det innebär att gå på folkhögskola.

- Det har blivit hårdare konkurrens om jobben och de okvalificerade yrkena minskar på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna ställer allt högre krav på välutbildad och kvalificerad arbetskraft. Det blir mer och mer påtagligt, berättade Mari-Carmen Alcántara Velázquez, arbetsförmedlare samt studie- och yrkesvägledare på Arbetsförmedlingen Angered.

Abdou Kasse och Scheik Jeng var nyfikna på vad SMF-samordnare Marie-Louise Dahl på Mångkulturella folkhögskolan i Angered hade att berätta om studiemo-tiverande folkhögskolekurser. Foto: Jonas Hansson.

En vattendelare

Hon lyfte fram vikten av att utbilda sig för att få jobb och kunna försörja sig.

- Risken är stor att man går kvar hos Arbetsförmedlingen också under en högkonjunktur om man har en svag utbildning. Våra arbetsmarknadsanalytiker pekar på att arbetsgivarna i mycket låg utsträckning kommer att vilja anställa de som inte har fullgjort gymnasiet. Det blir en vattendelare för att etablera sig på arbetsmarknaden – de som har och de som inte har gymnasieutbildning.

Katarina Carlsson på Arbetsförmedlingen Centrum och Mari-Carmen Alcántara Velázquez, arbetsförmedlare samt studie- och yrkesvägledare på Arbetsförmedlingen Angered. Foto: Jonas Hansson.

Hennes kollega Katarina Carlsson på Arbetsförmedlingen Centrum var inne på samma linje:

- Det blir tuffare att få en varaktig anställning om man inte har grundläggande kompetens.

De uppmanade de som hade sökt sig till informationsträffen att ta chansen att pröva en studiemotiverande folkhögskolekurs med stöd av Arbetsförmedlingen.

- Det är ett fantastiskt tillfälle att testa den här studieformen. Efter en tre månaders studieförberedande kurs är varje deltagare dessutom garanterad en plats på folkhögskolans allmänna linje, berättade de.

Många bra argument

Jeanette Borkovic, studie- och yrkesvägledare på Kvinnofolkhögskolan lade fram några argument för att välja folkhögskolestudier:

- Det är avgiftsfritt, mycket lärarlett och mycket i grupp, det är ganska små skolor med personlig miljö, det finns ingen central läroplan och de studerande har därför stor delaktighet i vad de ska studera, det är normalt inga prov och eleverna läser tills de blir klara.

När studierna är klara motsvarar det samma kunskapsnivå som gymnasieskolan, vilket ger en möjlighet att söka vidare till högre studier - och de som har gått folkhögskola söker in på en egen kvot.

Abdou Kasse, 30 år, lyssnade på informationen som gavs på Kvinnofolkhögskolan.

- Jag kan absolut tänka mig att gå folkhögskola och mitt mål är att bli VVS-montör. I varje fall önskar jag ett socialt jobb där man får jobba med människor, säger han.

Plugga i egen takt

En av de som gått en studiemotiverande folkhögskolekurs är Hanna Lundkvist, 19 år, som stod vid Mångkulturella folkhögskolans bord och delade ut informationsmaterial och bjöd på godis.

- Det var en kompis som tipsade mig. Hon var jättenöjd och det blev jag också. Jag har gått tre olika gymnasieskolor och hoppat av alla. Jag var skoltrött, men när jag kom till folkhögskolan fick jag upp min studiemotivation. Det känns skönt att kunna plugga i egen takt och det var en härlig känsla att känna sig så välkommen bland alla glada lärare.

Nu är hon inriktad på att studera klart allmän linje och sedan satsa på att utbilda sig till sjuksköterska.

- Min mamma är underköterska och det är väl lite inspiration till att bli ett steg högre än henne, säger hon och skrattar.

- Fast hon tycker det är bra att jag fått upp ögonen för något och vet vad jag vill bli.

- - -

Fakta om folkhögskolesatsningen

För att få gå en studiemotiverande folkhögskolekurs måste man vara inskriven i Arbetsförmedlingens Jobb- och utvecklingsgaranti eller Jobbgaranti för ungdomar alternativt vara under 25 år.

Film och fakta om folkhögskolesatsningen: http://www.arbetsformedlingen.se/folkhogskola

Följande folkhögskolor i Göteborg erbjuder Studiemotiverande folkhögskolekurser:

• Mångkulturella folkhögskolan - en del av Finska folkhögskolan
• Arbetarrörelsens folkhögskola
• Kvinnofolkhögskolan
• Göteborgs folkhögskola

  

Presskontakt: Jonas Hansson, regionkommunikatör, 010-488 42 92

  

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media