Jobbet kan finnas bakom ratten

Arbetslösheten fortsätter att minska i Västra Götaland. I slutet av februari var 7,6 procent arbetslösa, en minskning med 0,4 procentenheter från förra året.

Under februari anmäldes många nya platser till Arbetsförmedlingen, bland annat över 1 500 sommarvikariat inom transportsektorn.

Antalet anmälda platser steg kraftigt i februari jämfört med förra året, från 13 176 till 18 847 i februari 2015. En sektor som har många tjänster att erbjuda är transport. Tidningsutbärningen söker sommarvikarier och den 24 mars är det dags för den årliga lastbilsmässan på Arbetsförmedlingen i Angered.

– Till största delen är det åkerier som söker sommarchaufförer i både Sverige och Norge. Det börjar bli brist på chaufförer eftersom datum för gångbart YKB börjar närma sig, säger Christel Ingemansson, sakkunnig på Arbetsförmedlingen inom transportsektorn.

Ungdomsarbetslösheten minskar snabbare

Även om antalet lediga platser ökade var det färre som fick jobb jämfört med förra året, 6 262 jämfört med 7 052. Det beror på att antalet inskrivna arbetslösa också gått ned.

I slutet av februari var 60 859 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen i länet. Det är en minskning med 3 669 personer.

Minskningen av arbetslösheten i Västra Götalands län gäller glädjande nog även bland ungdomarna, 18–24 år, där det går ännu fortare. 11 953 ungdomar mellan 18 och 24 år var arbetslösa i slutet av februari. Det är 2 109 personer färre än för ett år sedan.

Det finns stora regionala skillnader, bäst är arbetsmarknaden i Göteborgsregionen medan det är betydligt tuffare läge i vissa andra kommuner som Åmål, Trollhättan, Gullspång och Bengtsfors.

Även varslen höll sig på en lägre nivå jämfört med februari 2014. 375 personer varslades om uppsägning, jämfört med 652 förra året. I riket gick däremot varseltalen upp jämfört med förra året.

Mer om arbetsmarknadsläget i slutet av februari 2015 kan du läsa i ”Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2015”.

         
      Kort om februari månad 2015, Västra Götalands län   (Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober månad 2013)       
  • 7,6     procent var inskrivna som arbetslösa (8,0%)*
  • 12,6     procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som     arbetslösa (14,6%)**
  • Antal inskrivna arbetslösa (16-64 år)     uppgick till 60 859 (64 528)
  • 6 262     personer     fick arbete (7 052)
  • 3 618     personer     anmälde sig som nya öppet arbetslösa (3 864)
  • 18 847 nya     lediga platser anmäldes (13 176)
  • 375     personer     varslades om uppsägning (652)
                           *     Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften     16-64 år   **     Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften     18-24 år      

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

Mars månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 14 april 2015

För kommentarer: Eva Lindh-Pernheim, Marknadschef Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-486 29 01 eller Christel Ingemansson, sakkunnig Transport på Arbetsförmedlingen.
För information: Jens Sandahl, analytiker, 010-486 92 70
Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det börjar bli brist på chaufförer eftersom datum för gångbart YKB börjar närma sig.
Christel Ingemansson, sakkunnig Transport på Arbetsförmedlingen.