Lovord över EVA-projektet

Göteborgsprojektet EVA, Etablering via arbete, avslutas i juni och överröstes vid slutkonferensen med beröm från flera olika håll.

En första utvärdering från Göteborgs universitet pekar på att projektets organisering och förhållningssätt, där man bland annat tar ett helhetsperspektiv på deltagarna, är unikt.

På den avslutningskonferens som hölls i projektets lokaler på Rullagergatan i Gamlestaden var det idel lovord som framfördes.

Mari-Carmen Alcantara Velazquez, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Angered och initiativtagare till EVA, berättade hur hon en kväll på kontoret skickade ett mejl till sin chef med tankar om att man måste kunna erbjuda de arbetssökande något annat än det som fanns i den befintliga verktygslådan.

- Redan dagen efter fick jag återkoppling. Chefen förstod min frustration och sedan började vi dra i olika trådar och insåg att Eductus var på samma våglängd.

Hon berättar att det individuella perspektivet har varit oerhört viktigt.

- Vi måste se till helheten. Den som har problem hemma kan inte söka jobb. Behoven att rusta de arbetssökande i vårt område har varit gigantiskt. I projektet har vi människor som aldrig satt sin fot på en arbetsplats. Vi måste ta det här på allvar nu.

Allt under samma tak

Hon pekar också på vikten av att allt varit under ”samma tak”, liksom att de som varit inskrivna, uppåt 200 personer i varje omgång, fått upp till ett år på sig i olika aktiviteter.

Till sin hjälp har hon haft kollegan Linda Lordell på Arbetsförmedlingen Gamlestaden, som berättar att det sedan 2008 skett en kraftig ökning av inskrivna personer på Arbetsförmedlingen i utanförskap, bland annat beroende på att myndigheten fått nya ansvarsområden för både utlandsfödda och utförsäkrade samtidigt som finanskrisen påverkat arbetsmarknadens utformning.

- Det är fler och fler som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och i de östra stadsdelarna i Göteborg har vi sett att behovet är väldigt stort av stöttning. Förutom arbetslöshet påverkar ohälsa, sociala svårigheter, låg nivå i språkkunskaper, utbildningar som inte är gångbara och bristande datorkunskap, bara för att nämna några exempel.

"Metoderna kommer inte att dö"

Några av deltagarna på konferensen ställde frågor kring hur erfarenheterna skickats vidare till Arbetsförmedlingens ledning i Stockholm och Fati Maroufi, chef för Arbetsförmedlingen i Angered, konstaterade att det bland annat var hennes ansvar.

- Jag är riktigt stolt över det arbete som har bedrivits. Det har gett otroligt bra resultat. Jag garanterar att metoderna inte kommer att dö när projektet löper ut den sista juni. Vi har inte för avsikt att tappa den här bollen, sa hon med påföljande applåder.

Jobbcoacherna Lotta Collin och Maria Larsson på Eductus berättade om deltagare som inte varit utanför Angered på fyra år och inte hittat ens till välkända Brunnstorget i Göteborg och därför tagits runt på stadsvandringar.

- Vi har på det sättet arbetat med att stärka deras lokala förankring. Vi har också hjälpt till att ”hotta upp” deras CV:n, tagit hit gäster från politiska partier och samhällsinstitutioner, fått dem att gå på mammografi, fått alla att rösta i EU-valet och letat fram kompetens som deltagarna inte visste att de hade för att kunna matcha dem mot arbetsgivare, säger Lotta Collin.

Bra att Arbetsförmedlingen varit på plats

Hon fortätter entusiastiskt:

- Individanpassningen har varit superduperviktigt i EVA, men också att Arbetsförmedlingen har varit på plats två hela dagar i veckan. Oj, oj, oj, oj, vad bra det har varit för att snabbt kunna ta beslut. Att det fått ta tid för deltagarna har också varit viktigt, då har vi kunnat hjälpa dem att få ordning på saker hemma och göra dem redo att söka sig till arbetsmarknaden.

Gunilla Bergström, projektutvärderare på Göteborgs universitet, kunde bekräfta det alla föreläsare talat om när hon gick igenom sin första delrapport av EVA-projektets utfall.

- Det visar på goda resultat, slog hon fast och nämnde särskilt organiseringen med lång inskrivningstid och helhetsperspektivet.

Komplicerade livssituationer

Ytterligare en faktor för framgångarna är arbetssättet, där man tagit hänsyn till att många deltagare har komplicerade livssituationer som måste lösas först, och att jobbcoacherna haft dubbla roller, där de både haft ansvar för egna grupper och varit lärare för olika block där de kommit i kontakt med alla deltagare.

En av projektets deltagare, Marik Gorges, 26 år, med ursprunget i Irak, har bott 7,5 år i Sverige och varit på några praktikplatser, men aldrig haft en anställning.

- När Arbetsförmedlingen i Angered föreslog att jag skulle vara med i EVA-projektet tyckte jag det lät bra och nu har jag varit här nio månader. Eftersom jag redan kunde svenska har jag satsat på andra saker, som att jobba med mitt CV, öva på intervjusituationer och läsa körkortsteori. Jag skulle vilja få jobb som säljare, kanske i någon butik, säger han och avslutar:

- Det är många som behöver EVA-projektet mycket mer än mig, så för deras skulle hoppas jag det blir en fortsättning.

  
Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-488 42 92

  

  
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi måste se till helheten. Den som har problem hemma kan inte söka jobb.
Mari-Carmen Alcantara Velazquez, arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Angered