Något högre arbetslöshet, för övrigt små skillnader

Det är få saker som sticker ut i arbetsmarknadsstatistiken för maj månad. Jämför man med maj i fjol ser man att den totala arbetslösheten har ökat en smula och att det är bland männen ökningen skett. För ungdomar 18-24 är däremot arbetslösheten i princip oförändrad.

Lika många jobb hittills i år som förra året
I maj anmäldes 10 739 platser till Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län, vilket är 901 platser fler än i maj månad i fjol. Hittills i år har 54 487 platser anmälts till Arbetsförmedlingen i länet, vilket kan jämföras med fjolårets 54 941 under motsvarande tidsperiod.

Arbetslösheten högre än i fjol, särskilt bland männen
I slutet av maj 2013 var totalt 61 845 personer inskrivna som arbetslösa (öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd) på Arbetsför­medlingen i länet. Det är en ökning med 1 512 personer eller 2,5 procent jämfört med maj 2012. Antalet arbetslösa kvinnor har ökat med 144 personer (+0,5%) och antalet män med 1 368 personer (+4,2%).

Ungdomsarbetslösheten fortsatt hög
13 421 personer i åldersgruppen 18-24 år var arbetslösa i länet i maj 2013, vilket i stort sett är samma antal som i fjol (0,6 procent fler än i maj 2012). Relativt många unga män lämnade arbetslösheten under månaden, vilket gjort att könsskillnaden i arbetslöshet jämnats ut.

Det finns normalt en tydlig årscykel vad gäller ungdomsarbetslöshet där antalet inskrivna arbetslösa minskar under våren. Så är fallet även i år och varje månad under året har antalet arbetslösa ungdomar minskat mot månaden innan.

Maj månad i sammanfattning – Västra Götalands län

 • 10 739 jobb anmäldes.
 • 9 024 inskrivna fick arbete
 • 4 098 skrevs in som arbetslösa
 • 625 varslades om uppsägning
 • 61 845 personer (7,8 % av arbetskraften) var inskrivna som arbetslösa     
  • 27 779 kvinnor (7,3 %)
  • 34 066 män (8,2 %)
  • 13 421 unga 18-24 år (14,4 %)

Läs mer i bifogat underlag. Statistik för landet som helhet och övriga län finns på vår webbplats: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

Statistiken för juni publiceras den 10 juli. Det görs dock inga pressmeddelanden och faktasammanställningar för enskilda län denna månad.

Juli månads arbetsmarknadsstatistik publiceras den 9 augusti.

För information: Jens Sandahl, analytiker, 010-486 92 70
Presskontakt: Peter Nilsson, press- och informationsansvarig, 010-486 76 20

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se