Presentation av arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015–2016

Massmedia inbjuds till ett prognosseminarium onsdagen den 10 juni då Arbetsförmedlingen presenterar arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2015 och 2016.  

Över ett 20-tal intressenter kommer att närvara, till exempel kommunrepresentanter, Skaraborgs kommunalförbund och Högskolan i Skövde.

Skövde, klockan 14.00
Plats: Arbetsförmedlingen, Storgatan 22, Skövde.
Lokal: Konferensrummet
Medverkande: Magnus Oscarsson, chef för Arbetsförmedlingen i Skövde och
arbetsmarknadsanalytiker Sara Andersson.

Program:
14.00
Magnus Oscarsson, chef för Arbetsförmedlingen i Skövde hälsar välkommen.
Sara Andersson, arbetsmarknadsanalytiker, presenterar prognosen.
Magnus Oscarsson och Sara Andersson berättar om utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. De kommer bland annat att beröra inkluderingen på arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens intensifierade arbete med arbetsgivare.
15.30 Seminariet avslutas

Inför prognosarbetet har närmare 1 700 arbetsgivare, privata och offentliga, intervjuats av arbetsförmedlarna i länet. Svaren tillsammans med egen statistik och statistik från bland annat SCB ligger till grund för Arbetsförmedlingens prognos om utvecklingen på arbetsmarknaden i Västra Götaland län 2015–2016. Arbetsmarknadsutsikterna finns tillgängliga på
www.arbetsformedlingen.se klockan 10.00 den 10 juni.

Välkomna!

Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera

Dokument & länkar