Samverkan skapar väg in till bankvärlden

Genom initiativet Äntligen Jobb får personer med utlandsbakgrund och akademisk utbildning en öppning att ta sig in på arbetsmarknaden.

En av dem som lyckats få en fast tjänst är Seida Shabanoska Isoska, som nu är trainee som företagsrådgivare på Swedbank i Göteborg.

Sedan hösten 2011 bedriver Arbetsförmedlingen och Swedbank det gemensamma initiativet Äntligen Jobb, som syftar till att matcha arbetsgivares behov av arbetskraft med utlandsfödda akademikers behov av kvalificerade praktikplatser.

Äntligen Jobb strävar efter att minska utanförskapet och långtidsarbetslösheten inom denna grupp, där cirka 65 000 personer i hela landet är arbetslösa.

På torsdag hålls inom samverkansprojektet en ”speed dating” i Göteborg där cirka 25 utvalda personer får chans att träffa ett tiotal chefer från olika bankkontor inom Swedbank.

De som därefter väljs ut får sex månaders praktik inom kassa och kundtjänst på ett bankkontor. Under praktiken får de också genomgå utbildningar, validering, språkträning med mera.

Seida Shabanoska Isoska, som gått juristutbildning i sitt hemland Makedonien, är en av de som medverkade i Äntligen Jobb förra året och redan innan praktiktiden var slut fick hon fast anställning hos Swedbank i Göteborg.

Hon medverkar på torsdagens evenemang för att dela med sig av sina erfarenheter.

Media är välkomna att medverka!

Datum: Torsdag den 22 maj

Tid: Kl 15.00-18.00

Plats: Swedbank, Södra Hamngatan 27, Göteborg

För information: Slavica Lundgren, projektledare Nationell Matchning, Arbetsförmedlingen, 010-486 68 29.

Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, Arbetsförmedlingen, 010-488 42 92, och Staffan Liewendahl, projektledare marknad Västra regionen, Swedbank, 031-739 16 72.

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar