Satsning på en bättre studie- och yrkesvägledning i skolorna

Studie- och yrkesvägledningen i landets skolor måste förbättras.

Det anser Arbetsförmedlingen och Skolverket, som nu genomför en turné i landet för att fortbilda lärare, skolledare samt studie- och yrkesvägledare.

På tisdagen hålls en utbildningsdag i Göteborg tillsammans med GR-regionen.

Syftet är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsmarknad, bland annat med ett nytt informationsmaterial som tagits fram.

Tisdag den 24 februari genomförs den andra utbildningsdagen i Göteborg, dit högstadie- och gymnasielärare, skolledare samt studie- och yrkesvägledare (SYV) från Göteborgsregionen är inbjudna.

Bakgrunden är att många ungdomar inte vet hur arbetsmarknaden ser ut. Det finns också yrken som inte är så kända, där det råder brist på arbetskraft. Samtidigt finns det gymnasieutbildningar som leder till jobb direkt.

- Vi vill ge ungdomarna en bättre chans att göra bra val inför framtiden, säger Cecilia Hamilton, branschstrateg på Arbetsförmedlingen i Göteborg Halland.

Media inbjuds att medverka under utbildningsdagen i Göteborg.

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38

Lokal: Bankettsalen

Tid: Kl 8.30-17.00

Se bifogat program. Möjlighet finns att träffa någon av arrangörerna under dagen.

I slutet av förra året publicerade Göteborgs-Posten en debattartikel av Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg och Skolverkets generaldirektör Anna Ekström, där de presenterade satsningen och lyfte fram behovet av en bättre studie- och yrkesvägledning för landets skoleelever: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2573378-ge-unga-battre-stod-for-beslut

  

För kommentarer:  Cecilia Hamilton, branschstrateg, Arbetsförmedlingen marknadsområde Göteborg Halland, 010-486 38 89, Johanna Redelius, verksamhetsutvecklare, GR-Regionen, 0708-74 22 68, Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd, Skolverket, 0733-77 34 49

Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-488 42 92

  


 

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi vill ge ungdomarna en bättre chans att göra bra val inför framtiden.
Cecilia Hamilton, branschstrateg Arbetsförmedlingen Göteborg Halland