Spanska läkare matchas mot jobb i Västra Götaland

De svenska läkarutbildningarna har trots utökade platser inte kapacitet att få fram tillräckligt många yrkesutövare.

Arbetsförmedlingen har därför under lång tid bidragit till rekrytering från andra länder via Eures och till de länderna kan nu också läggas Spanien, där de råder överskott på läkare.

- Rekryteringen från utlandet bidrar till att försörja primärvården med läkare, säger Thomas Engel, Eures-rådgivare i Göteborg.

Mer än var tredje läkare i Sverige är född utomlands och behovet av fortsatta utländska rekryteringar är stort.

Den 4-5 april var Thomas Engel, Eures-rådgivare med placering på Arbetsförmedlingen Bygg i Göteborg, därför till Madrid i syfte att hitta spanska läkare som vill komma hit och jobba.

- Vi hade med oss personal från två arbetsgivare – Närhälsan i Västra Götaland-regionen och Västerbottens läns landsting – och dessutom en språklärare, som undersökte språkinlärningsförmågan. Totalt hann vi med intervjuer med ett 30-tal läkare, som var intresserade att komma hit på studiebesök, berättar han.

Det blev två studiebesök under maj. En grupp åkte till Umeå och en annan till Göteborgsregionen, med målet att gå vidare med kontraktsskrivning för anställning.

Många frågor

Totalt kom sex läkare till Västra Götaland i den här omgången. Två av dem hade medföljande, som också hoppas kunna få jobb

Thomas Engel berättar att det var många frågor, bland annat om hur det fungerar att flytta till Sverige, hur man kan lära sig svenska snabbt och praktiska frågor om socialförsäkringar. Boendefrågan var också central.

- Vi rekommenderar att de börjar med ett tillfälligt boende, eftersom de första sex månaderna, då de läser svenska, avgör om de blir kvar. Om de klarar ett test efter det erbjuds de tillsvidareanställning. Efter sex månader vet de också själva om de är tillräckligt motiverade att flytta hit och klarar av mörkret under vintern.

Den spanska krisen

Det var 2012, mitt under den spanska krisen, som en delegation från Eures i Spanien besökte det nationella Euresmötet i Sverige och berättade att det fanns 1 500 arbetslösa läkare i Spanien.

- Jag och min kollega Hilal Ayzit i Gävle fick i uppdrag att följa upp det och det resulterade bland annat i möten med vården i Göteborg, som nappade på förfrågan, säger Thomas Engel.

Att rekrytera läkare från utlandet är inget nytt. Eures har varit delaktiga i det sedan 1995 och då har de kommit från bland annat Finland, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Italien.

Undersöker andra länder

Den första rekryteringen från Spanien genomfördes 2012, då 32 spanska läkare rekryterades till Västra Götalands-regionen och 14 nya är på gång dit.

Ännu en rekryteringsresa är planerad nästa år. Samtidigt ska man undersöka andra länder att rekrytera från.

- En del länder behöver sina läkare själva och vi tillämpar ett etiskt förhållningssätt för att inte förvärra de ländernas arbetsmarknadsläge. Där har Eures en viktig roll att fylla eftersom vi finns i hela Europa.

Han konstaterar också att fler svenska landsting nu ser över möjligheten att gå utomlands för att hitta kompetens och säkerställa sina behov.

  
För
information: Thomas Engel, Eures-rådgivare, Arbetsförmedlinegn Göteborg, 010-486 26 14
Presskontakt: Jonas Hansson, regional press- och informationsansvarig, Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-488 42 92

  

  
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Rekryteringen från utlandet bidrar till att försörja primärvården med läkare.
Thomas Engel, Eures-rådgivare