Starkaste arbetsmarknaden i landet

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Västra Götaland i god takt. Totalt var 7,2 procent inskrivna som arbetslösa i länet i december, en minskning från 7,6 procent året före. Västra Götalands statistik är med marginal bäst i Sverige. I riket som helhet var nedgången endast 0,1 procent.

Den heta arbetsmarknaden i Västra Götalands län har gjort att många människor har hittat ett jobb under december. I slutet av december var 57 825 personer inskrivna som arbetslösa i länet, det är en minskning med 3 227 personer jämför med december 2014.

Men det är en tudelad arbetsmarknad. Grupper som har en utsatt ställning på arbetsmarknaden har svårt att hitta jobb även i ett starkt konjunkturläge. Grupperna som Arbetsförmedlingen definierar som utsatta är personer med högst förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, personer i åldrarna 55-65 år och utomeuropeiskt födda.

– Det finns även en geografisk aspekt. I flera av länets kommuner är arbetsmarknaden svalare och arbetslösheten mycket högre än riksgenomsnittet, säger Jens Sandahl, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Lägst arbetslöshet i länet hade Öckerö kommun med 2,5 procent, medan Åmål hade högst andel arbetslösa; 14,3 procent.

Även unga får jobb

Den heta arbetsmarknaden kommer även de unga mellan 18 och 24 år till del. Arbetslösheten bland de unga minskade med drygt 2 procentenheter till 11,0 procent.

– Det är glädjande och visar att det finns goda möjligheter som ung på arbetsmarknaden, säger Eva Lindh-Pernheim, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Göteborg.

Mer om arbetsmarknadsläget i december 2015 kan du läsa i ”Mer information om Arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län, december 2015”.

 

Kort om december månad 2015, Västra Götalands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för december månad 2014)
  • 7,2 procent var inskrivna som arbetslösa (7,6%)*
  • 11,0 procent av ungdomar 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (13,1%)**
  • Antal inskrivna arbetslösa (16-64 år) uppgick till 57 825 (61 052)
  • 4 935 personer fick arbete (4 817)
  • 3 748 personer anmälde sig som nya öppet arbetslösa (4 042)
  • 16 568 nya lediga platser anmäldes (10 644)
  • 538 personer varslades om uppsägning (225)
*Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år ** Inskrivna arbetslösa som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU)

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning:

Januari månads arbetsmarknadsstatistik publiceras 11 februari 2016

För kommentarer: Eva Lindh-Pernheim, Marknadschef Arbetsförmedlingen Göteborg, 010-486 29 01
För information: Jens Sandahl, analytiker, 010-486 92 70
Presskontakt: Olof Lönnehed, informatör, 010-488 46 03

ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi medverkar till att arbetsgivare får rätt arbetskraft och att arbetssökande kan få jobb.
Ring oss på 0771-416 416 eller besök närmaste arbetsförmedling.
www.arbetsformedlingen.se

Taggar: