AcadeMedia öppnar upp för att ta emot minst hundra utlandsfödda lärare

Utbildningsföretaget AcadeMedia vill bidra till att tillvarata utlandsfödda lärares kompetens och som ett led i det har en avsiktsförklaring nu tecknats med Arbetsförmedlingen om att ta emot minst hundra nyanlända inom tre år.

Den 12 oktober bjöd regeringen in till den nationella samlingen Sverige tillsammans. Syftet var att förena alla krafter som vill bidra till att förbättra nyanländas etablering. I samband med konferensen lanserades också 100-klubben för företag som i samarbete med Arbetsförmedlingen vill ta emot minst 100 nyanlända under tre år, vilket AcadeMedia, Sveriges näst största utbildningsansordnare, har sagt ja till.

I första skedet handlar det om att få in studiehandledare på praktik - utifrån att alla barn har rätt till studiehandledning på sitt modersmål. Susanne Christenson, integrationsansvarig på AcadeMedia, hoppas också att valideringsprocessen för de utlandsfödda lärarna ska kunna påskyndas så att de inom kort ska kunna anställa fler behöriga lärare.

– För oss är det självklart att vara med på det här initiativet och det kommer inte att räcka med hundra nyanlända utan vi skulle nog utan vidare kunna tänka oss att gå med också i 200-klubben, om det fanns en sådan. Det finns drygt 1 500 lärare inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag och med tanke på det enorma lärarbehov som finns skulle vi nog kunna ta emot nästan allihop, säger hon.

Kenneth Vikström, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen med ansvar för för avsiktsförklaringen med AcadeMedia, konstaterar att det är ett av de företag som var med redan från dag ett.

– De har en väldigt seriös inställning och ett ambitiöst upplägg, där de exempelvis har inkluderat en introduktion i den svenska skolans värdegrund. Eftersom lärare är ett bristyrke och det kommer att bli en dragkamp om kompetensen gäller det att redan nu se möjligheterna för framtiden.

Kenneth Vikström tillägger att Arbetsförmedlingen samverkar med alla företag som vill bidra till att ta emot nyanlända, oavsett företagens storlek och antal personer de kan ta emot.

 

För information: Susanne Christenson, integrationsansvarig AcadeMedia, 0761-12 34 77, Kenneth Vikström, verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen, 010-487 09 73.

Presskontakt: Jonas Hansson, regionkommunikatör, Arbetsförmedlingen, 010-488 42 92, Niklas Ahlgren, pressansvarig AcadeMedia, 070-755 04 15.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

AcadeMedia är Skandinaviens största utbildningsföretag med cirka 60 000 förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever i sina verksamheter. Ytterligare 80 000 deltagare går på någon av AcadeMedias vuxenutbildningar under ett år. I AcadeMedia ingår ett 20-tal varumärken, bland andra Vittra, Pysslingen Skolor, Hermods, ProCivitas, Framtidsgymnasiet och Mikael Elias Gymnasium. Totalt har AcadeMedia runt 12 000 medarbetare och över 500 förskolor, skolor och vuxenutbild-ningsenheter i Sverige och Norge.
Twittra det här

Citat

För oss är det självklart att vara med på det här .
Susanne Christenson, integrationsansvarig på AcadeMedia