Arbetsförmedlingen deltar på Europeiska arbetsgivardagen den 13 april

Den 13 april genomför alla offentliga arbetsförmedlingar i Europa en arbetsgivardag (European Employers' Day).

– Över hela Europa kommer uppmaningen ” ”let´s talk jobs” – ”låt oss prata jobb” – att ljuda, säger Mattias Buvari, regiondirektör på Arbetsförmedlingen.

Syftet med dagen är bland annat att synliggöra de europeiska arbetsförmedlingarnas expertkunskap i arbetsmarknadsfrågor och att förbättra relationerna med arbetsgivarna.

Målet: 150 000 arbetsgivarbesök

Europeisk koordinator är tyska arbetsförmedlingen, Bundesagentur für Arbeit, med stöd av en internationell arbetsgrupp.

­– Målet är besöka 150 000 arbetsgivare i ett 30-tal medverkande länder, säger Mattias Buvari, och fortsätter:

– Förhoppningen är att dagen både ska bidra till att Arbetsförmedlingen och arbetsgivarna ökar kunskapen om varandra och till att vi får tillfälle att diskutera de kompetensförsörjningsbehov som finns. Vad efterfrågar arbetsgivarna och vad kan Arbetsförmedlingen erbjuda?

Många olika aktiviteter

Några exempel på aktiviteter är jobbmässor, seminarier, arbetsgivarfrukostar och besök hos arbetsgivare.

– Det finns planer på att dagen ska bli årligen återkommande, något som det kommer att tas beslut om på europeisk nivå i samband med att årets aktiviteter utvärderas, säger Per Lindberg, projektledare på Arbetsförmedlingens internationella stab.

Bakom den europeiska arbetsgivardagen står PES (The European network of Public Employment Services), d v s de offentliga arbetsförmedlingarna i Europa. Det bildades 2014 på initiativ från Europeiska rådet och Europaparlamentet. I nätverkets styrelse ingår bland annat Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

 

För mer information: Per Lindberg, projektledare Europeiska arbetsgivardagen, Internationella staben, Arbetsförmedlingen, 010-486 25 06.

Presskontakt: Jonas Hansson, regionkommunikatör, Arbetsförmedlingen, 010-488 42 92.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Målet är besöka 150 000 arbetsgivare i ett 30-tal medverkande länder.
Mattias Buvari, regiondirektör Arbetsförmedlingen.