Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen skapar 1 500 jobb för långtidsarbetslösa

Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen kommer tillsammans att skapa 1 500 jobb inom de gröna näringarna, för långtidsarbetslösa. Jobben kommer att inledas med en sysselsättningsplats och utbildning innan de övergår till anställning. Överenskommelsen rör arbeten över hela landet.

– Detta ger en bra möjlighet för de som har haft svårt att komma tillbaka i jobb att få ett fotfäste på arbetsmarknaden. Att prioritera de som har varit utan arbete länge är ett av våra viktigaste uppdrag och därför är denna överenskommelse så betydelsefull, säger Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen matchar och anvisar personer från jobb- och utvecklingsgarantin till Skogsstyrelsen. Personerna får sedan maximalt 6 månader sysselsättningsplats hos Skogsstyrelsen, med kortare utbildningsinsatser vid behov i form av arbetsmarknads-utbildningar. Detta följs av 1 års anställning med Förstärkt särskilt anställningsstöd och deltagarna kan i vissa fall efter denna period ges möjlighet till fortsatt sysselsättning.
Arbetsuppgifterna kan till exempel handla om upprustning av leder och rastplatser, inventeringar i skogsmark och landskapsvårdande åtgärder.

– Vi är glada över att kunna bidra till ökad sysselsättning och därmed även visa på skogens möjligheter. Deltagarna ska få en god förberedelse inför arbetslivet genom meningsfull sysselsättning och ökat självförtroende. Samtidigt gör de en viktig samhällsinsats, genom åtgärder som ökar skogens natur- och rekreationsvärden, säger Monika Stridsman, generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Målsättningen är att Skogsstyrelsen ska tillhandahålla 1 500 platser, till vilka Arbetsförmedlingen anvisar deltagare löpande under projekttiden. Projektet sträcker sig fram till september 2015 med start omgående.

För kommentarer: Soledad Grafeuille, enhetschef, Arbetsförmedlingen,  010-486 34 60
För kommentarer: Fredrik Gunnarsson, nationell samordnare, Skogsstyrelsen, 0498-25 85 17
Presskontakt: Fredrik Möller, pressekreterare, Arbetsförmedlingen, 010-486 73 22
Presskontakt: Ulrika Lamberth, pressinformatör, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30

Prenumerera