Arbetsförmedlingens prognos för 2011 och 2012 Rekordstor ökning av sysselsättning 2011

Arbetsförmedlingens nya prognos visar en rekordstor ökning av sysselsättningen under 2011. Den kommer att öka med 107 000 personer. År 2012 blir inte tillväxten lika stor, 61 000 personer. Arbetslösheten beräknas minska från 8,4 procent av arbetskraften år 2010, till 7,5 procent år 2011 och till 6,7 procent år 2012.

Trots den mycket starka utvecklingen på arbetsmarknaden under de kommande åren blir utmaningarna för Arbetsförmedlingen större än vid tidigare jämförbara konjunkturlägen. Det finns cirka 225 000 arbetssökande som har svårt att finna ett arbete även när det är bra tider. Denna grupp har ökat kraftigt de senaste åren genom ett stort tillskott av arbetssökande som är utrikes födda och genom en omfattande överföring av personer från Försäkringskassan.

– Den snabba förbättringen på arbetsmarknaden gör att det trots allt finns stora möjligheter att få ett jobb. Arbetsförmedlingen fokuserar på att stödja dem som står längst från arbetsmarknaden. Men vi står också inför en växande arbetskraftsbrist. Var fjärde arbetsgivare som vi intervjuade uppgav att de haft problem med att hitta arbetskraft det senaste halvåret. Vi måste vara flexibla och anpassa insatserna efter de behov våra kunder har, säger Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör, Arbetsförmedlingen.

Prognosen bygger på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med närmare 12 500 privata arbetsgivare och verksamheter i samtliga kommuner och landsting. Företagen bedömer att det kommande året kommer att utvecklas positivt. Men den kommunala sektorn räknar med små förändringar av antalet anställda. Anledningen är en fortsatt överföring av verksamheter till privat sektor.

Arbetsförmedlingens stora utmaningar år 2011 och 2012

  • Cirka 375 000 personer kommer att vara öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 2011 och 335 000 år 2012.
  • Andelen öppet arbetslösa eller personer i program med aktivitetsstöd som kräver extra stora personalinsatser från Arbetsförmedlingen ökar till en historiskt sett hög nivå.
  • 19 000 personer kommer att överföras från Försäkringskassan 2011 och 2012.
  • Antalet personer med nedsatt arbetsförmåga stiger - 170 000 i april 2011.
  • Antalet personer som är utrikesfödda förblir stort - 211 000 i april 2011.
  • 108 000 med högst grundskoleutbildning är registrerade på Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd och antalet förblir stort.
  • Antalet äldre arbetslösa och som deltar i program med aktivitetsstöd stiger, knappt 60 000 i april 2011.
  • Antalet ungdomar som är arbetslösa eller deltar i program med aktivitetsstöd är högt, 80 000 i april 2011. Även om den börjat minska finns det många unga som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden.
  • Rekryteringsproblemen kommer att öka och det går trögare att finna arbetskraft inom allt fler yrken.
  • Arbetsförmedlingen ska bidra med att lösa generationsväxlingen. Fram till och med 2015 kommer 525 000 personer att pensioneras. Det är den största pensionsavgången i historien.

Prognosen finns tillgänglig på: www.arbetsformedlingen.se/prognoser

För kommentarer: Tord Strannefors, prognoschef, 010-486 99 29
För information: Håkan Gustavsson, analytiker, 010-486 36 30
Presskontakt: Helena Engqvist, presschef, 010-487 28 10

 

Prenumerera

Dokument & länkar