Den positiva utvecklingen fortsätter

Arbetslöshet i Norrbotten fortsätter att minska, enligt statistiken för augusti. Precis som i juli hade länet den största minskningen i hela landet när det gäller den totala arbetslösheten.

– En orsak till minskningen är de stora ersättningsrekryteringarna i samband med generationsskiftet, och där har vi en utmaning att klara den framtida arbetskraftsförsörjningen. En annan orsak är ökad sysselsättning, säger Göran Nilsson, chef för Arbetsförmedlingens marknadsområde Norra Norrland.

Jämförelsen mellan siffrorna för augusti 2014 och samma månad i fjol visar alltså att arbetsmarknadsläget i Norrbotten fortsätter att förändras i positiv riktning.

– Extra roligt att arbetslösheten minskar även för grupper som haft det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, exempelvis de med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och utrikesfödda. Men vi slår oss inte till ro utan jobbar på för att bli bättre på att hjälpa våra kunder, både de arbetssökande och arbetsgivarna, säger Göran Nilsson.

Positiv utveckling

1 160 personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen i länet gick till någon form av arbete under augusti 2014. Det var visserligen knappt 300 färre än i augusti 2013 och antalet lediga platser som anmäldes under augusti var cirka 160 färre än föregående år. Men den totala arbetslösheten i Norrbotten minskade andelsmässigt med 1,4 procentenheter i augusti jämfört med augusti 2013 och precis som under juli hade Norrbotten den största minskningen i landet.

Även den öppna arbetslösheten fortsätter att minska (med 0,6 procentenheter) och var i augusti 3,5 procent i Norrbotten medan den låg på 4,4 procent i genomsnitt för hela landet. Norrbotten hade tillsammans med Upplands och Hallands län den lägsta öppna arbetslösheten i landet. Likaledes minskade långtidsarbetslösheten i Norrbotten under augusti.

Fler varsel

Antalet varsel om uppsägning ökade visserligen i augusti, från 22 i fjol till 55 i år. Men hittills i år har 556 personer varslats i Norrbotten och det är 136 färre än under samma period 2013.

Kort om augusti 2014
Siffror inom parentes är motsvarande nivå för ett år sedan.

  • 1 162 personer fick arbete (1 448)
  • 1 433 lediga jobb anmäldes (1 595)
  • 8 508 personer, 16 - 64 år, var inskrivna och utan arbete (10 258)
  • 4 313 personer, 16 - 64 år, var öppet arbetslösa (5 115)
  • 2 344 ungdomar, 18-24, år var inskrivna och utan arbete (2 850)                                  
  • 999 anmälde sig som arbetslösa (1 048)                                                                                  
  • 55 varslades om uppsägning (33)

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771–60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. http://www.arbetsformedlingen.se