Färre inskrivna arbetslösa och fler lediga platser

De inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, både i antal och som andel. I slutet av augusti var de 371 000 personer, vilket motsvarar 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften. Samtidigt är det färre nya öppet arbetslösa och fler nyanmälda lediga platser.

– Arbetslösheten fortsätter att sjunka framför allt bland ungdomar och personer som har varit inskrivna under en kortare tid än ett år. Arbetslösheten minskar nu även bland dem med längre inskrivningstider, men i betydligt långsammare takt, säger Mats Wadman, Arbetsförmedlingens analyschef.

Drygt 371 000 personer (16-64 år) var i slutet av augusti inskrivna som arbetslösa (det vill säga öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd). Det är 31 000 färre än för ett år sedan. I relativa tal uppgick arbetslösheten till 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften, 0,7 procentenheter lägre än förra året.

Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) var 15,2 procent av den registerbaserade arbetskraften, en minskning med 2,3 procentenheter sedan augusti förra året.

I augusti skrev 32 000 personer in sig som nya öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det är 3 000 färre än förra året. Totalt anmäldes 59 000 lediga platser under månaden, nästan 8 000 fler än för ett år sedan. Under augusti varslades 3 300 personer om uppsägning, vilket är 400 färre än under samma månad i fjol.

Kort om arbetsmarknaden i augusti

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2013.

  • 7,8 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,5).* Sammanlagt 371 068 personer (402 344)
  • 40 373 personer fick arbete (44 879)
  • 58 757 nya lediga platser anmäldes (51 148)
  • 3 294 personer varslades om uppsägning (3 707)
  • 31 995 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (35 061)
  • 210 792 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (229 092)
  • 160 276 personer deltog i program med aktivitetsstöd (173 252)

*4,4 (4,8) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,4 (3,7) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

Månadsstatistiken för september publiceras den 10 oktober kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

För kommentarer: Mats Wadman, analyschef, 010-488 41   77
För information: Catarina Annetorp Hörnsten, analytiker, 010-487 67 07
Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare,   010-488 35 99

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771–60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. http://www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera