Fler sysselsatta och färre varsel

374 000  inkrivna arbetslösa fick jobb under förra året. Arbetsförmedlingens sammanställning av arbetsmarknadsåret 2013 visar en viss återhämtning. Men det är fortsatt kärvt för dem som saknar gymnasieutbildning.

Under 2013 började arbetslösheten vända nedåt. Varslen minskade och fler lediga platser strömmade in till Arbetsförmedlingen. Det var också något fler inskrivna som lämnade arbetslösheten för jobb eller studier.

Sysselsättningen i åldersgruppen 16-64 år steg med i genomsnitt 43 000 personer till 4,55 miljoner personer.Det innebär en sysselsättningsgrad på 75,5 procent.

Samtidigt fylldes arbetskraften i samma åldersgrupper på med 53 000 fler personer.

       Det här innebär att konkurrensen om jobben är fortsatt stor. Det är framför allt korttidsutbildade, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som har svårare att hävda sig på arbetsmarknaden, bland dessa grupper fortsätter arbetslösheten att öka, säger Mats Wadman, analysdirektör vid Arbetsförmedlingen.

En gemensam nämnare bland många arbetslösa är att man saknar gymnasieutbildning. I den gruppen var i medeltal 118 000 personer inskrivna som arbetslösa under förra året.

Bland ungdomar dämpades dock arbetslösheten.

Under 2013 varslades sammanlagt 59 000 personer om uppsägning. Det är 13 000 färre än under 2012. Utvecklingen ser väldigt olika ut i olika branscher. Medan industriföretagen fortsatte minska sin personal, vände det uppåt i branscher som transport, hotell- och restaurang samt personliga tjänster och företagstjänster.

Arbetsmarknadsåret 2013 –årsgenomsnitt. Inom parentes anges motsvarande siffror för 2012.

214 295 personer var inskrivna som öppet arbetslösa: (212 898)

189 384 personer var inskrivna i program med aktivitetsstöd: (179 636)

571 635 inskrivna personer fick arbete, totalt (548 666)

Av dem som fick arbete var 374 000 öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd (361 000)

669 459 nyanmälda platser kom in till Arbetsförmedlingen: (664 347)

58 754 varslades om uppsägning: (71 470)

Fakta om statistiken

Notera att den arbetslöshetsstatistik som Arbetsförmedlingen redovisar inte är den officiella arbetslösheten utan att den istället redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik bygger på olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

För kommentarer: Mats Wadman, analysdirektör 010-488   41 77

 För information: Hans Tydén, analytiker, 010-487 04 96

Presskontakt: Anna-Lena Immo, 010-488 35 99


Följ pressenheten på Twitter @PressAf

Prenumerera

Dokument & länkar