Här finns jobben efter högskolan

Det är snart dags för val till högskolor och universitet. De som börjar studera till ingenjörer, lärare och olika vårdyrken kan räkna med en mycket ljus arbetsmarknad framöver.

Den 16 oktober är sista dagen för ansökan till vårens utbildningar på högskolor och universitet. En avslutad högskoleutbildning är normalt en bra merit på arbetsmarknaden, visar Arbetsförmedlingens prognoser.

- Vi har en stark arbetsmarknad nu och det är lätt att få jobb inom väldigt många olika yrken, men för att försäkra sig om att ha goda jobbchanser även på sikt är en högskoleutbildning en bra investering, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen.

På listan över yrken på högskolenivå som ger bäst chans till jobb på fem och tio års sikt finns till exempel olika läraryrken, IT-yrken, vårdyrken och ingenjörsyrken.

- Det är förstås bra att välja en utbildning som man är intresserad av och vill fullfölja. Men det är också viktigt att titta på hur möjligheterna till jobb kommer att se ut på lite längre sikt, så att man vet vad som väntar innan man gör sitt val. Till exempel är inte jobbmöjligheterna lika goda inom journalistik och humaniora som inom vård eller teknik, säger Annelie Almérus.

Yrken på högskolenivå där det är lättast att få jobb om 5 och 10 år (i riket).

  • Förskollärare och fritidspedagoger
  • Gymnasielärare
  • Ingenjörsyrken
  •  IT-yrken
  •  Läkare
  • Lärare i grundskolan
  • Sjuksköterskor
  • Specialpedagoger
  • Tandläkare

Källa: Arbetsförmedlingen

Tips inför högskolevalet:

  • Ladda ner Yrkesguiden, Arbetsförmedlingens app med information om yrken och dess framtidsutsikter.

För information: Annelie Almérus, analytiker, 010-487 67 05

Presskontakt: Anna-Lena Immo, 010-488 35 99

 

Prenumerera