Kunskap öppnar dörrar för personer med funktionsnedsättning

Okunskap och förutfattade meningar ligger bakom många arbetsgivares ointresse för att anställa personer med funktionsnedsättning. Det visar en undersökning som Arbetsförmedlingen har låtit göra bland 914 arbetsgivare.

Trots en stark arbetsmarknad och stor efterfrågan på arbetskraft har arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning legat kvar på en hög nivå.

En ny undersökningen visar att det bland arbetsgivarna finns inslag av okunskap och förutfattade meningar om personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Det handlar bland annat om förmågan att vara social och att hantera stress. Det som framkommer i fritextsvaren är förställningar om att ”det kan vara ett problem att hantera stress”, ”det kan vara svårt med det sociala”, ”vi arbetar i högt tempo så tyvärr fungerar det inte med funktionsnedsatta”. 
– Om man klarar stress eller inte har inte med funktionsnedsättningen att göra, det handlar om din personliga läggning, säger Maria Kindahl, chef för avdelningen Förmedling och Rehabilitering till arbete.
Sannolikheten att anställa någon med en funktionsnedsättning ökar flerfalt bland dem som haft en arbetsrelation med en person med en funktionsnedsättning, visar undersökningen. Egen erfarenhet har alltså stor påverkan.
Undersökningen är en del av ett regeringsuppdrag som Arbetsförmedlingen fick 2017, om att genomföra informationsinsatser för att få fler arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning. I våras startade kampanjen Gör plats med fokus på att lyfta frågan. Del två i kampanjen som nu startar, med film på bio och i tv, utgår från undersökningen. 
– Syftet med filmerna är att avdramatisera och visa på att människor med en funktionsnedsättning är som vem som helst. En del klarar stress, andra inte, en del fikar gärna med kollegorna, andra vill hellre jobba på. Vi hoppas att filmerna ska bidra till att öka kunskapen och få fler arbetsgivare att tänka i nya banor när de rekryterar, säger Maria Kindahl.
Kort om undersökningen
914 telefonintervjuer har genomförts bland arbetsgivare med 5-250 anställda inom branscherna vård, it och bygg med en spridning över hela Sverige. De som svarat i undersökningen är den som är ansvarig för rekrytering på företaget. Undersökningen har genomförts februari – april 2018.


Fakta om situationen på arbetsmarknaden  
Cirka en av fem inskrivna på Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning av något slag. Det kan handla om nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller kognitivt. Av dessa cirka 65 000 personer har majoriteten minst gymnasieutbildning men ändå svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Bland människor med funktionsnedsättning är andelen sysselsatta 62 procent jämfört med 81 procent hos övriga befolkningen, enligt statistik från SCB (2017). Det råder även högre arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättning och det är färre som arbetar heltid än genomsnittet. Situationen har varit närmast oförändrad de senaste 10 åren. Syftet med kampanjen Gör plats är att få fler arbetsgivare att tänka i nya banor när de rekryterar.

För information om kampanjen: Helena de Verdier, kommunikatör, 010-484 06 65

Presskontakt: Pressjouren, 010-486 10 00

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGEN Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa. Ring oss på 0771–60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. http://www.arbetsformedlingen.se

Prenumerera