Lägre arbetslöshet i Jämtland än snittet för riket

Jämtland fortsätter att gå mot strömmen. I juli steg arbetslösheten i riket medan den fortsatte sjunka i Jämtland och för första gången någonsin är arbetslösheten nu lägre än för landet i genomsnitt.

– Att vi nu för första gången har lägre arbetslöshet än snittet känns fantastiskt bra säger Fredrika Henriksson, Arbetsförmedlingschef i Östersund.

– Tydliga prioriteringar och ett starkt målfokus i arbetet med våra prioriterade grupper har bidragit till de goda resultaten. Men den största framgångsfaktorn är samarbetet med regionens arbetsgivare säger Fredrika Henriksson.

Lägre arbetslöshet men stora skillnader mellan kommunerna

I slutet av juli var den totala arbetslösheten 4 967 personer eller 7,9 procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år, en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med för ett år sedan. I antal personer motsvarar minskningen 256 personer. Snittet för riket låg i maj på 8,4 procent, en ökning med 0,2 procentenheter vid samma jämförelse. Arbetslösheten sjönk i samtliga kommuner förutom Krokom och Strömsund där den steg med 0,1 respektive 0,3 procentenheter. Den lägsta arbetslösheten noteras i Åre kommun med 5,6 procent medan Ragunda hade länets högsta notering med 10,7 procent. I Bräcke sjönk den totala arbetslösheten med 2,7 procentenheter till 10,7 procent vid en jämförelse med juli 2012. I antal motsvarar det knappt 100 personer.

– Den största delen av förbättringen, 8 av 10, hittar vi i gruppen deltar i program med aktivitetsstöd. Dessa personer står vanligtvis något längre från arbetsmarknaden än de som nyligen blivit arbetslösa och det är glädjande att så många ur den gruppen fick någon form av sysselsättning i juli säger Fredrika Henriksson.

Färre arbetslösa ungdomar

Även andelen arbetslösa ungdomar minskade i juli. I länet var 17,6 procent arbetslösa vilket är 2,0 procentenheter lägre än för ett år sedan. Siffrorna för riket var 16,8 procent, en minskning med 0,4 procentenheter. När det gäller ungdomsarbetslöshet är det stora skillnader mellan länets kommuner. Den lägsta siffran finns i Åre, 11,0 procent medan den högsta är i Ragunda, 23,9 procent. Största förbättringen återfinns i Bräcke där ungdomsarbetslösheten sjönk med 9,2 procentenheter eller 42 personer jämfört med för ett år sedan.
– Även när det gäller andelen arbetslösa ungdomar närmar vi oss snittet för riket. I juli var det nästan 200 färre arbetslösa ungdomar jämfört med för ett år sedan. Vi har täta kontakter med ungdomarna, följer upp och stöttar dem i deras jobbsökande och det ser vi ger resultat säger Fredrika Henriksson.

Fler lediga jobb och få varsel

I juli anmäldes 537 lediga jobb till länets arbetsförmedlingar vilket är 55 fler jämfört med för ett år sedan. De lediga jobben fanns främst inom hotell och restaurangbranschen, vård och omsorg samt handel. Under månaden varslades 36 personer om uppsägning att jämföra med 83 för ett år sedan.

Kort om juli

Siffror inom parentes är motsvarande för ett år sedan.

 • Personer fick arbete                  
       753 (874)
 • Lediga jobb anmäldes               
       537 (482)
 • Personer var inskrivna som arbetslösa         
       4 967 (5 223)
 • Ungdomar 18-24 år som var inskrivna som arbetslösa
       1 341 (1 535)
 • Varslades om uppsägning         
       36 (84)
 • Procent var arbetslösa               
       7,9 (8,3)
 • Procent ungdomar 18-24 år var arbetslösa
       17,6 (19,6)

Fakta om statistiken
Den officiella arbetslösheten redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-prognoser/Fakta-om-statistiken/Andelen-arbetslosa-redovisas-pa-nytt-satt.html

För kommentarer: Fredrika Henriksson, Arbetsförmedlingschef i Östersund,   010-486 42 02
För information: Maria Salomonsson, Arbetsmarknadsanalytiker, 010-487   67 19
Presskontakt: Urban Isberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 46 40

Prenumerera

Citat

Att vi nu för första gången har lägre arbetslöshet än snittet känns fantastiskt bra
Fredrika Henriksson