Norrbottens arbetslöshet minskar mest i Sverige

Den gynnsamma utvecklingen på länets arbetsmarknad fortsätter.  För Sverige som helhet ökade den procentuella arbetslösheten under juli men i Norrbotten minskade den. Tillsammans  med Jämtland hade Norrbotten den största minskningen i hela landet. Men för vissa utsatta grupper har situationen förvärrats.

Under juli har den totala arbetslösheten ökat med 0,2 procentenheter i Sverige jämfört med juli 2012. Men i Norrbotten och fem andra län har arbetslösheten i stället minskat under perioden. I Norrbotten och Jämtland är minskningen 0,4 procentenheter – bäst i hela landet.

Under juli i år anmäldes 48 fler lediga platser än i fjol till arbetsförmedlingarna i Norrbotten. Totalt är ökningen för årets första sju månader 500 platser fler än för samma period 2012. Det är inom branscherna jord- och skogsbruk, vård och omsorg samt hotell och restaurang de största ökningarna har skett. Sannolikt beror de stora ökningarna inom vården på tilltagande pensionsavgångar.

Färre till arbete – men fler under året

Antalet som fick arbete under juli var 148 färre än i fjol. Men totalt under årets första sju månader redovisar Norrbotten en ökning jämfört med 2012.      

Göran Nilsson, chef för Arbetsförmedlingen marknadsområde norra Norrland, gläds över den positiva utvecklingen. Särskilt gläds han åt att den totala arbetslösheten bland ungdomar i Norrbotten minskade med 2,3 procentenheter jämfört med juli 2012. Det är den andelsmässigt största minskningen i hela Sverige.                                

– Att länets ungdomar kan komma ut på arbetsmarknaden är en mycket viktig överlevnads- och utvecklingsfråga för hela regionen, konstaterar han.

Men även om utvecklingen är fortsatt positiv och såväl den totala som den öppna arbetslösheten fortsätter att minska i Norrbotten så har vissa utsatta grupper fått det ännu svårare på arbetsmarknaden; arbetssökande med funktionshinder som innebär nedsatt arbetsförmåga, utrikesfödda och de som saknar gymnasieutbildning.

Uppmaning till arbetsgivarna

Göran Nilsson är oroad över detta och fortsätter att uppmana länets arbetsgivare att se de här människorna som en tillgång och en resurs.                                                                                        

– Samtidigt som generationsväxlingen gör att konkurrensen om arbetskraften hårdnar och bromsar tillväxten i vissa branscher så har vi dessa grupper som inte får chansen. Arbetsförmedlingen kan med olika insatser göra människor ur de här grupperna mer anställningsbara. Men för att de ska få arbete måste också arbetsgivarna se möjligheterna och satsa på mångfald. Det tjänar alla på – de arbetssökande, arbetsgivarna och hela samhället, säger han.

Kort om juli 2013
Siffror inom parentes anger motsvarande nivå för ett år sedan.

  • 1 408 personer fick arbete (1 556)
  • 1 107 lediga jobb anmäldes (1 059)
  • 9 424 personer, 16 - 64 år, var inskrivna och i program (9 831)
  • 963 ungdomar, 18 - 24 år, var öppet arbetslösa (1 013)
  • 733 anmälde sig som arbetslösa (655)
  • 168 varslades om uppsägning (34)
  • 4 861 arbetssökande fanns i program med aktivitetsstöd (5 080)
  • 2 431 utrikesfödda var arbetslösa och i program (2 207)

Om oss

ARBETSFÖRMEDLINGENSwedish Public Employment Service Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.