Så utvecklas arbetsmarknaden år 2013 och 2014

Planerar landets arbetsgivare att nyanställa? Arbetsförmedlingen presenterar sin arbetsmarknadsprognos som bland annat bygger på intervjuer med 13 900 privata och offentliga arbetsgivare.

  • Orkar den svenska arbetsmarknaden fortsätta stå emot situationen i vår omvärld?
  • Hur ser landets arbetsgivare på framtiden?
  • Hur förändras sysselsättningen inom olika branscher?

Medverkande: Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist
                          Prognoschef Tord Strannefors

Tid: Tisdagen den 11 juni, klockan 10:00

Plats: Arbetsförmedlingen Stockholm City
           Tunnelgatan 3
           Stockholm

Christina Mångård
Pressekreterare
Tfn: 010-486 70 53

Prenumerera