Var finns jobben på arbetsmarknaden?

Arbetsförmedlingen presenterar sin årliga rapport om framtidsutsikterna på kort och lång sikt för ett stort antal yrken. Arbetsgivares förväntade behov att rekrytera och Arbetsförmedlingens prognos över tillgången på arbetskraft ligger till grund för bedömningen.

  • Vad ska man utbilda sig till för att få jobb?
  • Inom vilka yrken blir det brist på arbetskraft?
  • Hur förändras sysselsättningen inom olika yrkesområden?

Medverkande: Analytiker Håkan Gustavsson

Tid: Torsdagen den 27 juni, klockan 10.00 

Plats: Arbetsförmedlingen Stockholm City
           Tunnelgatan 3
           Stockholm

Presslegitimation erfordras

Pressmeddelandet och rapporten kommer att finnas på: www.arbetsformedlingen.se

Välkommen!

Christina Mångård
010-486 70 53

Prenumerera