AD avslog krav på fria tågresor

AD avslog krav på fria tågresor Arbetsdomstolen (AD) har idag meddelat dom i tvisten mellan SEKO, SACO- förbundet Trafik och Järnväg samt Statstjänstemannaförbundet (företrädda av LO-TCO Rätts-skydd AB) och staten (företrädd av Arbetsgivarverket) angående frågan om rätt till fria tågresor, s.k. privatresekort. AD gav staten rätt i sin tolkning av rättsfrågan och avslog därmed förbundens yrkande om rätt till fria tågresor och ekonomisk ersättning för de åtta s.k. pilotfall, personer anställda vid Banverket, som var aktuella i målet. Domen kan inte överklagas. Förbunden har hävdat att rätten till fria tågresor är en förmån som flutit in i de enskilda anställningsavtalen och att denna rätt grundar sig på ett kungligt brev från 1908. Arbetsgivarverket har hävdat att rätten till fria tågresor är en förmån som arbetsgivaren ensidigt förfogar över och att 1908 års kungliga brev inte längre är tillämpligt efter SJ:s bolagisering. - Det är bra att AD nu fastställer att arbetsgivaren hade rätt att fatta ett ensidigt beslut om de fria tågresorna, säger förhandlingsdirektör Anneli Hoffstedt, statens ombud i målet. För ytterligare upplysningar, kontakta: Anneli Hoffstedt, tel 08-700 13 79 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00520/wkr0002.pdf

Om oss

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 anställda.

Dokument & länkar