Arbetsdomstolen avslog pensionskrav mot staten som arbetsgivare

Report this content

Arbetsdomstolen avslog pensionskrav mot staten som arbetsgivare Arbetsdomstolen har idag meddelat dom i tvisten mellan Ellen Wallblom och staten om tolkningen av det statliga pensionsavtalet PA-SPR från 1974. AD gav staten, företrädd av Arbetsgivarverket, rätt i sin tolkning av avtalet och avslog därmed Ellen Wallbloms krav på ytterligare pension. Domen kan inte överklagas. Ellen Wallblom, som gick i pension 1986, har hävdat att hon borde kompenseras för försämringar i basbeloppsutvecklingen, som har sin grund i riksdagsbeslut med verkan från 1991. Arbetsgivarverket har hävdat att pensionsavtalet innebär att pensionerna ska utvecklas i samma mån som basbeloppet även om sättet att beräkna basbelopp förändras. En liknande beräkningsförändring skedde för övrigt även i början av 1980-talet. - AD:s dom är betydelsefull inte bara för att den rör mycket stora belopp. Domen innebär nämligen att AD godtagit de avtalsslutande parternas avsikt med avtalet. Avtal ska ändras i förhandlingar och inte i domstol, säger chefjuristen vid Arbetsgivarverket Karl Pfeifer, som var statens ombud i målet. För ytterligare upplysningar, kontakta: Chefjurist Karl Pfeifer, tfn 08-700 13 12, 070-736 10 66 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/22/20030122BIT00760/wkr0003.pdf

Dokument & länkar