Avtalsrörelsen 2004 närmar sig på den statliga sektorn

Avtalsrörelsen 2004 närmar sig på den statliga sektorn Arbetsgivarverket har idag vid sitt årsmöte lagt fast inriktningen av 2004 års avtalsrörelse. Målen är att avtalsrörelsen ska resultera i avtal som · främjar medlemmarnas verksamhetsintresse och ekonomiska ställning, · bidrar till en god kompetensförsörjning inom staten, · inte stör lönebildningen inom den konkurrensutsatta sektorn. Vid årsmötet redovisades en uppföljning av löneutvecklingen under den hittillsvarande delen av avtalsperioden 2002-2004. Löneutvecklingen har varit väl anpassad till den samhällsekonomiska ramen och till myndigheternas behov av att klara sin kompetensförsörjning. Framåt ser det mer oroande ut. De totala arbetskraftskostnaderna ökar på grund av den höga sjukfrånvaron och de ökade kostnaderna för avtalsförsäkringarna. Den stora majoriteten arbetsgivare uppskattar enligt uppföljningen den frihet som dagens avtalsmodeller ger till den lokala nivån. Men detta är en frihet under ansvar och det krävs samverkan mellan de statliga arbetsgivarna för att den samlade utvecklingen av arbetskraftskostnaderna ska vara under kontroll. Detta betonades också av biträdande finansminister Gunnar Lund som höll ett anförande vid årsmötet. Han framhöll det ansvar som varje myndighetschef måste axla för att hålla ihop arbetsgivarfrågorna inom sin verksamhet och för att lönebildningen sker på ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt. Gunnar Lund tryckte också på vikten av att de statliga myndighetscheferna verkar för att sänka sjukfrånvaron och att fler invandrare anställs på de statliga arbetsplatserna. Den aktuella händelseutvecklingen inom polisväsendet visar på vikten av att hålla ihop verksamhets- och arbetsgivaransvar och hur en myndighetschef kan behöva agera för att ta detta ansvar, säger ordföranden i Arbetsgivarverkets styrelse generaldirektören för Boverket Ines Uusmann. För ytterligare upplysningar, kontakta: Ines Uusmann, styrelseordförande, tfn 0455-35 30 12 Birgitta Isaksson Pérez, generaldirektör, tfn 08-700 13 03 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT01180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT01180/wkr0002.pdf

Om oss

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 anställda.

Dokument & länkar