Nej till lagstiftning om arbetstidsförkortning

Report this content

Nej till lagstiftning om arbetstidsförkortning Frågor om arbetstid bör inte lösas genom lagstiftning utan av arbetsmarknadens parter i kollektivavtal. Det menar Arbetsgivarverket i sitt remissvar på betänkandet "Tid - för arbete och ledighet"(SOU 2002:58). Arbetsgivarverket avvisar därmed betänkandets förslag till lag om flexibel ledighet. De nuvarande statliga avtalen ger myndigheterna stora möjligheter att anpassa arbetstidens förläggning efter både verksamhetens krav och de anställdas önskemål. Nya lagregler skulle hämma dessa möjligheter till lokal anpassning. Erfarenheterna visar att en bra kombination av myndighetens verksamhetskrav och den enskildes önskemål bäst uppnås i samförstånd mellan arbetsgivaren och de fackliga motparterna på det lokala planet, betonar Arbetsgivarverket i sitt remissvar. Effekterna av förslagen i betänkandet är att arbetsgivarnas kostnader ökar. Utredningen har inte föreslagit någon konkret finansiering av detta. Utredningens tanke verkar vara att finansiering ska ske genom att arbetsmarknadens parter ska ta i anspråk framtida löneökningsutrymme, påpekar Arbetsgivarverket. På ett principiellt plan skulle detta innebära att parternas förhandlingsrätt begränsas genom lagstiftning. Arbetsgivarverket vänder sig helt emot en sådan lösning på finansieringsfrågan. För ytterligare upplysningar, kontakta: Förhandlingsdirektör Inga-Lill Engström tfn 08-700 14 08 Informatör Marianne Gustavsson tfn 08-700 13 89 Arbetsgivarverkets remissvar finns på www.arbetsgivarverket.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/04/20021004BIT00500/wkr0002.pdf

Dokument & länkar