Ny förhandlingschef vid Arbetsgivarverket

Till ny förhandlingschef vid Arbetsgivarverket har utsetts Nils Henrik Schager. Han tillträder sin befattning den 6 december 2004 samtidigt som den nuvarande förhandlingschefen Elisabeth Bjar lämnar Arbetsgivarverket för att bli personaldirektör vid Skatteverket.

Nils Henrik Schager har innehaft befattningen som chefekonom vid Arbetsgivarverket sedan 1990. Han har tillhört förhandlingsledningen vid verket sedan 1997 och har medverkat i de senaste fyra avtalsrörelserna. Han har också haft ansvaret för de förhandlingar som ledde fram till ett nytt statligt pensionsavtal 2002. Samtidigt har Christer Hedvall utsetts till biträdande förhandlingschef efter Staffan Lundin som avled i juni 2004. Christer Hedvall har arbetat länge vid Arbetsgivarverket. Han har på senare år ingått i förhandlingsledningen och har bl.a. lett förhandlingar i trygghets- och omställningsfrågor. För ytterligare information kontakta Arbetsgivarverkets generaldirektör Birgitta Isaksson Pérez.

Om oss

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans utvecklar vi och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 anställda.

Dokument & länkar