Arctic Paper S.A. Q2/H1, 2018:Tillväxt samtidigt som massapriser sätter press på pappersmarginaler

• Försäljningsintäkterna för Q2 uppgick till PLN 792,4mn (EUR1 187,8mn).

• EBITDA för Q2 uppgick till PLN 66,8mn (EUR1 15,8mn).

• EBIT för Q2 var PLN 45,5mn (EUR1 10,8mn).

• Prisökningar har ännu inte kompenserat de stigande massapriserna under perioden.

• Ökad andel specialprodukter av periodens totala försäljning, i linje med den nya strategin.

• Årsstämman beslutade om utdelning av PLN 0,2 per aktie.

"De prisökningar som vi har genomfört har ännu inte fullt ut kompenserat för det stigande massapriset och vi arbetar hårt för att försvara våra marginaler." Per Skoglund, CEO.

1) Arctic Paper S.A. rapporterar i PLN. I det engelska och svenska pressmeddelandet har beloppen omvandlats till EUR till genomsnittliga kurser för kvartalet. Den fullständiga kvartalsrapporten finns tillgänglig på www.arcticpaper.com

För det andra kvartalet 2018, vanligtvis årets svagaste kvartal, ökade Arctic Paper Koncernen omsättningen till 792,4 miljoner PLN (jämfört med 703,1 miljoner PLN under Q2 2017) och uppnådde en EBITDA på 66,8 miljoner PLN (64,6 mn). För papperssegmentet ökade omsättningen till 558,8 miljoner PLN (513,2 mn) medan EBITDA sjönk till 19,7 miljoner PLN (26,8 mn).

Under perioden nådde massapriset en rekordhög nivå. Enligt prognoserna kommer det att fortsätta att stiga inom en överskådlig framtid, och därigenom sätta fortsatt tryck på våra marginaler. Under andra kvartalet har vi dock sett en tendens till stabilisering i priset för kort fiber (BHKP), som står för mer än två tredjedelar av vår massaförbrukning. De prisökningar som vi har genomfört har ännu inte fullt ut kompenserat för de stigande kostnaderna och vi arbetar hårt för att försvara våra marginaler.

De utmanande marknadsförhållandena betonar värdet av att kombinera vår pappersverksamhet med vår 51 procentiga ägarandel i massaproducenten Rottneros AB, som omsatte 596 miljoner SEK (472 mn) och en EBITDA på 118 miljoner SEK (83 mn). Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på http://www.rottneros.com/investors/financial-reports/

För andra kvartalet uppgick produktionen till 160 000 ton, i likhet med föregående år. Under perioden har vi intensifierat vårt arbete med att genomföra den nya strategin – A Future in Paper. Våra insatser visar redan resultat: ett exempel är den ökade försäljningen av specialprodukter med högre intäkt per ton. Vi är just nu i gång med att utveckla nya avancerade produkter och kvaliteter för att ytterligare öka försäljningen. Vi är även starkt fokuserade på att öka vår effektivitet för att stärka våra marginaler.

Sammantaget är vi övertygade om att våra ansträngningar kommer att leda till en starkare framtida utveckling för vårt papperssegment.

Per Skoglund, CEO Arctic Paper S.A.

För ytterligare information:

Per Skoglund,CEO, Arctic Paper S.A.

Tel. (+46) (0)10 451 7009

E-mail: per.skoglund@arcticpaper.com

Göran Eklund, CFO, Arctic Paper S.A.

Tel. (+46) (0)10 451 7054

E-mail: goran.eklund@arcticpaper.com

Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, G-Print och Munken. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB.

För mer information besök arcticpaper.com

Om oss

Arctic Paper S.A. är en av de ledande tillverkarna av högkvalitativt grafiskt finpapper i Europa, och består av tre pappersbruk och fyra miljövänliga, starka varumärken: Amber, Arctic, Munken och det nya varumärket G. De flesta produkterna säljs via företagets 14 försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på Warszawa-börsen och NASDAQ i Stockholm. Koncernen är största ägare i den noterade svenska massaproducenten Rottneros AB. För mer information besök, arcticpaper.com

Prenumerera

Dokument & länkar