Elproduktion maj månad

Normala vindar i maj resulterade i en elproduktion om cirka 39 900 MWh¹. Utfallet samma månad föregående år var 25 300 MWh.

Halmstad den 5 juni 2013
ARISE WINDPOWER AB (publ) (under namnändring till Arise AB (publ))

  
¹
Inklusive elproduktionen i vindkraftparken Södra Kärra (vilken hyrts ut i sin helhet) var elproduktionen cirka 43 000 MWh under månaden.

  
Informationen är sådan som Arise Windpower AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2013 kl. 14.00.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta

Peter Nygren, VD Arise Windpower AB, +46 706 300 680

  
Om Arise Windpower

Arise Windpower är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise Windpower AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726
E-mail:
info@arisewindpower.se, www.arisewindpower.se

Prenumerera

Dokument & länkar