Ark Travel 2000 - resultatökning 66 %

Ark Travel 2000 - resultatökning 66 % * Omsättningen för helåret 2000 ökade 23,4% till 437 Mkr. * Resultatet efter finansnetto ökade med 65,6% till 10,1 Mkr. * Resultatet per aktie efter skatt steg till 5,04 kr, en ökning med 69,7%. * ARK har ingått en avsiktsförklaring om förvärv av aktierna i Travel Event of Sweden AB i Göteborg. Samgåendet sker per den 1 mars 2001 Omsättning och resultat Omsättningen för koncernen under verksamhetsåret 2000 uppgick till 437,4 mkr (354,4 mkr), vilket motsvarar en ökning på 23,4 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 10,1 mkr (6,1 mkr). Resultatet per aktie efter skatt ökade till 5,04 kr (2,97 kr), vilket motsvarar en ökning med 69,7 procent. ARKs finansiella mål är en årlig omsättningstillväxt på minst 15 procent för perioden 2000 - 2004 samt en årlig resultattillväxt på minst 15 procent för samma period. Enligt tidigare fastlagd utdelningspolicy ska utdelningen till aktieägarna motsvara maximalt 75 procent av årets fria kassaflöde. ARK kompletterar verksamheten i Göteborg ARK har ingått en avsiktsförklaring om förvärv av aktierna i Travel Event of Sweden AB i Göteborg per den 1 mars 2001. Travel Event hade 1999 en omsättning om cirka 51 mkr och ett resultat efter finansnetto på 1 mkr. Bägge bolagen har som strategi att arbeta med högkvalitativa resetjänster och långa kundrelationer. ARK räknar med att förvärvet bidrar positivt till resultatet redan under 2001. En komplett bokslutskommuniké kommer att publiceras 14 mars 2001. Stockholm 6 februari 2001 Ark Travel AB (publ) För ytterligare information, v g kontakta: Lena Bergman, Verkställande direktör, ARK, tel: 08 - 660 1870, mobil: 0709-13 47 00 www.ark.se ARK är en fullservicebyrå för affärsresor över hela världen, främst inriktad mot svenska affärsresenärer. ARKs affärsidé är att erbjuda nordiska affärsresenärer service, kunskap och tillgänglighet genom högkvalitativa resetjänster, vilket väntas fortsätta ge högre marginaler och avkastning än genomsnittet i branschen. ARKs vision är att uppfattas som en ledande samarbetspartner till kvalitetsmedvetna affärsresenärer i Norden med höga krav på service, kunskap och tillgänglighet. ARK har ett mål om mer än 15 % årlig resultattillväxt för perioden 2000-2004. ARK Travel AB:s aktie är noterat på AktieTorget. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

ARK Affärsresekonsulterna Resebyrå AB grundades 1982. Noterat på AktieTorget dec 1999. Vår affärsidé är att erbjuda nordiska affärsresenärer service, kunskap och tillgänglighet genom högkvalitativa resetjänster till konkurrenskraftiga priser.

Dokument & länkar