Ark Travel växer ytterligare genom förvärv

Ark Travel växer ytterligare genom förvärv * Ark Travel förvärvar Travel Event i Malmö och uppfyller därmed målsättningen för 2000 med en etablering i Öresundsregionen. * Genom förvärvet av Nordstans Affärsresor i Göteborg per den 1 augusti är båda etableringsmålsättningarna för 2000 uppfyllda av Ark Travel. * Travel Event är en lönsam resebyrå, med ett resultat efter finansnetto på drygt 920 tkr 1999, som kompletterar Arks strategi om att erbjuda sina kunder högkvalitativa tjänster * Ark Travel tar över verksamheten från och med 1 november och räknar med att rörelsen bidrar till ett förbättrat resultat redan år 2001. Ark Travel AB förvärvar Malmö-företaget Travel Event per den 1 november 2000. Samtliga anställda i Travel Event AB övergår till anställning hos den nya ägaren. Bolaget hade en omsättning om cirka 15 MSEK 1999 och är ett lönsamt bolag, med nettomarginaler över branschsnittet. Bägge bolagen har en snarlik företagskultur, vilket underlättar samgåendet. "Målet att finnas i Öresundsregionen är ett tungt argument för förvärvet. Dessutom är Travel Event ett lönsamt och välskött företag med hög servicenivå. Förvärvet är helt i linje med Ark Travels strategi och policy. Genom detta förvärv finns vi nu i Stockholm, Göteborg och Malmö.", säger VD Lena Bergman. Travel Event etablerades 1996 och ägs idag av Inger Nilsson-Rolander och Lars Rolander. Företaget har specialiserat sig på grupp- och konferensresor och har med sig en trogen kundkrets. Lokalkännedomen och de långsiktiga kundrelationerna är viktiga komponenter i förvärvet. Förutom grupp- och konferensresor kommer Travel Event att från och med 2001 även erbjuda sina kunder affärsresor. "Genom att finnas i en större organisation får vi bättre förutsättningar att möta framtida utmaningar. Vi räknar med ett omfattande kompetensutbyte mellan företagen. Tillsammans med ARK kommer vi att kunna vidareutveckla och förädla konferens- och incentiveresandet samtidigt som vi etablerar en affärsreseenhet, något som länge efterfrågats av våra kunder" säger Inger Nilsson-Rolander. För ytterligare information, v g kontakta: Lena Bergman, Verkställande direktör, Ark Travel, tel: 08 - 660 1870, mobil: 0709-13 47 00 www.ark.se Inger Rolander, Verkställande direktör, Travel Event of Sweden i Malmö AB, tel: 040-10 06 10, mobil: 0703-30 06 10 ARK är en fullservicebyrå för affärsresor över hela världen, främst inriktad mot svenska affärsresenärer. ARKs affärsidé är att erbjuda nordiska affärsresenärer service, kunskap och tillgänglighet genom högkvalitativa resetjänster, vilket väntas fortsätta ge högre marginaler och avkastning än genomsnittet i branschen. ARKs vision är att uppfattas som en ledande samarbetspartner till kvalitetsmedvetna affärsresenärer i Norden med höga krav på service, kunskap och tillgänglighet. ARK har ett mål om mer än 15 % årlig resultattillväxt för perioden 2000-2004. ARK Travel AB:s aktie är noterat på AktieTorget. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/08/20001108BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/08/20001108BIT00480/bit0002.pdf

Dokument & länkar