FI varnar SEB:s livbolag och ger straffavgift på 30 miljoner kronor

SEB Trygg Liv och SEB Gamla Liv har brustit i sin interna styrning och kontroll. Bristerna är så allvarliga att Finansinspektionen meddelar bolagen en varning och en straffavgift på 15 miljoner kronor vardera.

SEB Trygg Liv och SEB Gamla Liv har brutit mot de regler som finns om riskhantering och regelefterlevnad. Bristerna innebär att det i praktiken helt saknats en övergripande riskkontroll i båda bolagen under de senaste åren.

FI anmärker vidare på att Anders Mossberg är vd i SEB Gamla Liv samtidigt som han är vd i SEB Trygg Liv Holding och styrelseordförande i SEB Trygg Liv.

Bolagen har under ärendets gång samarbetat med FI och rättat till bristerna i sin interna styrning och kontroll. FI bedömer därför att det räcker med en varning och en kännbar straffavgift.

Läs besluten och fler sanktioner på www.fi.seFakta:

SEB Gamla Liv (Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv) förvaltade år 2007, 231 miljarder i livförsäkring och fondförsäkring åt 528 000 kunder. Premieintäkterna var 2,1 miljarder kronor. Ingen nyteckning av försäkringar sker i bolaget.

SEB Trygg Liv (Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv) förvaltade år 2007, 125 miljarder i livförsäkring och fondförsäkring åt 797 000 kunder. Premieintäkterna var 12,6 miljarder kronor.

SEB Gamla Liv och SEB Trygg Liv är helägda dotterbolag till SEB Trygg Liv Holding AB som ägs av Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB).Lars Malmström,
t.f. informationschef
Tel 08-787 80 31
Mob 070-758 35 03

Charlotta Carlberg,
enhetschef
Tel 08-787 83 71
Mob 076-127 59 02


Dokument & länkar