Dela

Kontakt

 • Magnus Andersson

  VD


  +46 8 400 230 50
  http://www.arosbostad.se
 • Ken Wendelin

  CFO/Deputy CEO


  Aros Bostadsutveckling AB (publ) Hamngatan 13, 3 tr 111 47 Stockholm
  +46 (0)73 518 02 70
  +46 (0)73 518 02 70
  https://arosbostad.se
 • Citat

  Vi levererar ännu ett mycket bra kvartal med starkt rörelseresultat och mycket god försäljning i en stark bostadsmarknad. Genom ytterligare två produktionsstarter har vi uppnått vår målsättning om 800–1 000 bostäder i pågående produktion två år tidigare än planerat i affärsplanen och ser goda möjligheter att fortsätta tillväxtresan med fler bostadsprojekt i egen regi.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Vi är verkligen glada över att vara del av den fortsatta utvecklingen av Järva Krog. Solna kommun har en stark bostadsmarknad, vilket bekräftades av försäljningstakten i vårt tidigare projekt i området. Vi ser också fram emot att fortsätta samarbetet med NCC som är en trygg partner med ett starkt hållbarhetsfokus.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Vi har en tydlig strategi att bredda vår marknad gällande geografi och produktportfölj. Tillträdena i Huddinge och Upplands-Bro, där vi planerar för smart producerade småhus och lägenheter, levererar på båda dessa målsättningar.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Det är roligt att kunna utöka vår byggrättsporfölj med ytterligare 200 bostäder i Uppsala. Vi ser en stark efterfrågan på småhus i Bälinge och den här affären är ett mycket bra komplement till vår redan befintliga fastighet i området. Förvärvet är även helt i linje med vår satsning på att öka produktionsvolymen inom småhussegmentet.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  I och med entreprenadavtalet kan vi se fram emot ännu en projektstart i år. Aros Bostad har arbetat tillsammans med NCC i flera tidigare bostadsprojekt och vi har stor respekt för NCC:s kunnande inom entreprenad- och hållbarhetsfrågor.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Vi är glada över att kunna addera ännu en attraktiv kommun inom Storstockholm till Aros Bostads karta för utvecklingsprojekt. Förvärvet i Upplands-Bro är en del av vår satsning på industriellt tillverkade bostadshus i trä, med fokus på att åstadkomma maximal kvalitet till en lägre kostnad.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Vi har sett ett mycket starkt intresse för bostäderna i Fabriksparken, vilket är jätteroligt eftersom det är vårt första projekt i Sundbyberg. Fabriksparken har alla förutsättningar som krävs för ett trevligt bostadsområde med bra fördelning mellan bostäder, gröna gårdar och service.
  Louise Saxholm
  Under kvartalet sålde vi 94 bostäder på bindande avtal jämfört med 35 bostäder under samma period föregående år. Den starka försäljningsutvecklingen är ett tydligt kvitto på att det finns en stabil efterfrågan på våra bostäder av hög kvalitet i attraktiva lägen.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Vill man vara trovärdig som långsiktig bostadsutvecklare är det en förutsättning att jobba aktivt med hållbarhetsfrågor. T2 Fabriksparken i Sundbyberg är vårt första projekt som byggs för att Svanenmärkas. På detta sätt kan vi visa för slutkonsumenten att bostaden är planerad med både människa och miljö i åtanke.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  2020 utgör en stabil grund för att blicka framåt och utvärdera en börsintroduktion av stamaktien. Genom en notering av vår stamaktie kan vi effektivisera vår kapitalstruktur ytterligare samt få tillgång till fler kapitalkällor och därigenom skapa förutsättningar för att öka andelen bostadsprojekt i egen regi.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
  Det känns verkligen roligt att konstatera att 2021 börjar med en lika stark efterfrågan som vi såg under slutet av förra året. Den pågående pandemin med minskat resande och ökat hemarbete har stärkt intresset för den egna bostaden. Vi ser samma trend för alla våra projekt runt om i Stockholm
  Louise Saxholm, Försäljnings- och marknadschef
  Vi ser fram emot att inom kort kunna starta ytterligare ett projekt i Täby kommun. Vårt pågående radhusprojekt i Skarpäng har tagits emot väldigt bra av Täbyborna och med det positiva marknadsläge som råder ser vi att det finns utrymme för ytterligare bostäder i bra lägen.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Vi ser fram emot att utveckla detta attraktiva bostadsprojekt i samarbete med Frentab. Huddinge är en ny marknad för Aros Bostad och förvärvet går helt i linje med Aros Bostads tillväxtstrategi. Vi har som mål att uppnå 800 – 1 000 bostäder i pågående produktion genom att expandera till nya marknader i kombination med att bredda vår bostadsprodukt inom ett lägre prissegment.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Vi kan konstatera att årets tredje kvartal utvecklats starkare än vad vi räknade med i samband med Coronapandemins utbrott. En god efterfrågan, minskat utbud av bostäder och stigande bostadspriser gör att vi kan lägga ett kvartal med väldigt stark försäljning bakom oss. Vår bedömning är att bostadsmarknaden har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt.
  VD Magnus Andersson
  Rapporten för tredje kvartalet markerar en milstolpe för Aros Bostad. Vi levererar vårt bästa kvartalsresultat hittills och kan rapportera över 100 sålda bostäder under ett enskilt kvartal. Dessutom adderar vi drygt 1 000 byggrätter till landbanken, som därmed uppgår till cirka 4 300 kvalitativa byggrätter.
  vice VD/CFO Ken Wendelin
  Det känns jätteroligt att vi kan lägga ytterligare ett slutsålt projekt till handlingarna för 2020. Den starka efterfrågan för nyproducerade bostadsrätter som vi såg under sommaren har fortsatt under hösten. Det småskaliga Nockebyn är ett bra exempel på Aros Bostads förmåga att anpassa bostäderna utifrån läge och målgrupp
  Louise Saxholm, Försäljnings- och marknadschef
  Vi har sedan tidigare en riktigt stark byggrättsportfölj och det är spännande att på sikt kunna addera ytterligare projektmöjligheter i Vallentuna där vi inte har några bostadsprojekt idag. Vad gäller fastigheterna i Tyresö har vi från vårt håll gjort vad vi har kunnat för att komma i mål med en detaljplan för fastigheterna. Osäkerheten i tiden för antagandet av detaljplanen gör dock att vi inte längre ser att vi har förutsättningarna att genomföra ett framgångsrikt projekt i närtid.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Trots den pågående Coronapandemin lägger vi ytterligare ett kvartal med tillväxt bakom oss. I slutet av andra kvartalet noterade vi en positiv prisutveckling och sensommaren, som normalt sett har en relativt låg aktivitet, präglades av hög efterfrågan och ytterligare stigande priser. Under sommaren har vi också fyllt på byggrättsportföljen med fina bostadsprojekt vid vattnet i Solna och centralt i Sundbyberg.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Vi ser fram emot att utveckla den nya stadsdelen Pampas - Ekelund tillsammans med HSB Bostad och Solna stad. Det är ett fantastiskt läge för att skapa attraktiva och hållbara bostäder i och med närheten till både vatten, grönområden och goda kommunikationer.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Vi har fortsatt att utvecklas under det första halvåret genom nya projektstarter, förvärv av ytterligare byggrätter och en stark försäljning, vilket gör att det verkligen känns roligt att hälsa nya medarbetare välkomna till Aros Bostad. Fredriks bakgrund från BoKlok och Skanska passar perfekt med vår målsättning att öka tillväxten och bredda vårt geografiska avtryck genom en utökad satsning på kostnadseffektiva bostäder.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Vi är jätteglada över att kunna starta planeringen av våra första bostäder i Sundbyberg. Projektet går helt i linje med Aros Bostads ambition om att skapa kvalitativa bostäder som främjar ett socialt och hållbart liv, med närhet till både stad och rekreation. Vår ambition är att komma igång med projektet redan under nästa år.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Vi är stolta över att vara del av utvecklingen i den här expansiva delen av Nacka kommun. Området runt Orminge Centrum kommer att bli väldigt trevligt med många nya bostäder och uppgradering av både kommersiella lokaler och infrastruktur. Våra första bostäder har tagits emot väl av marknaden så vi ser fram emot att snart kunna starta nästa etapp.
  Fredrik Möllerberg, Projektchef Aros Bostad
  Vi har arbetat med förberedande arbeten under en längre period, så det känns väldigt roligt att Ordonnansen V nu är klart för byggstart med en väletablerad entreprenör. I början av året sålde vi den sista lägenheten i ett närbeläget projekt på Gärdet, vilket borgar för att det finns en efterfrågan på den här typen av kvalitativa bostäder i området
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet att bygga de här fastigheterna och ser fram emot ett långvarigt samarbete med Aros Bostad. För oss känns det extra roligt att bygga på Gärdet eftersom det är ett unikt område i Stockholm där de boende har närhet till kommunikationer, stora naturområden och citypuls samtidigt.
  Louise Strömbeck, Regionchef Peab
  ”Det känns bra att kunna starta det nya året med en ny projektmöjlighet i ett spännande område. Årstafältet har nära till både stad och grönområden samt en hög hållbarhetsprofil, vilket stämmer väl med de kvaliteter som vi efterfrågar i ett bostadsprojekt.”
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
  ”Vi vill främja liv och rörelse för att skapa en attraktiv miljö där sociala kon¬takter främjas och tryggheten ökar. Genom att planera för bostäder i olika storlekar och med god tillgänglighet så bidrar vi till områdets mångfald.”
  Christian Ultenius, Projektchef Aros Bostad:
  Invernesshöjden är Aros Bostads första projekt i Danderyd och vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder nya bostäder i ett väldigt bra läge. Det är ett komplext bostadsprojekt i och med att vi utvecklar ett nytt kvarter invid tunnelbana och befintlig bebyggelse. NCC är en kunnig och erfaren entreprenör som vi känner oss trygga med i projektgenomförandet.
  Henrik Sundén, Chef projektgenomförande Aros Bostad
  ”Vi välkomnar Första AP-fonden som en av Aros Bostads största ägare och ser fram emot att fördjupa de senaste årens samarbete ytterligare. Första AP-fonden har tidigare investerat betydande belopp i flera av Aros Bostads projekt. Vi ser mycket positivt på de nuvarande marknadsmöjligheterna och har för avsikt att gemensamt expandera bolaget.”
  Johan A. Gustavsson, styrelseordförande i Aros Bostad:
  ”Försäljningen av våra bostäder har under det andra kvartalet hållit en väsentligt bättre nivå jämfört med samma period föregående år. Vi ser att de bostadsprojekt som närmar sig färdigställande i princip är slutsålda, vilket har utgjort en grund för att produktionsstarta ytterligare två bostadsprojekt om totalt 143 lägenheter under kvartalet. För att ta vårt ansvar som bostadsutvecklare, och öka tryggheten för kunden, har vi lanserat en förseningsgaranti i projektet Link Järva Krog, vilket ger kunden rätt att frånträda förhandsavtalet vid förseningar över ett kvartal.”
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  ”Att skapa trygghet för våra bostadsköpare är en av Aros Bostads absoluta kärnvärden, därav är det naturligt för oss att vara lyhörda mot marknaden och ständigt arbeta med att hitta nya lösningar. Genom att ge kunderna rätt att häva avtalet och få tillbaka handpenningen vid förseningar tror vi att våra bostadsköpare kan känna större trygghet i sin investering i en ny bostad.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
  ”Den gradvisa förbättringen av marknaden kombinerat med att vi har fler projekt i ett senare produktionsskede har gjort att vi under första kvartalet sålt 30 bostäder. Vår ambition att öka antalet bostäder i pågående produktion ligger kvar och vi avser att fortsätta starta ytterligare bostadsprojekt under året i linje med vår affärsplan.”
  Magnus Andersson VD, Aros Bostad
  ”Det finns fortsatt en stark efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsområdet, men köpbeteendet för nyproduktion har förändrats jämfört med vad vi varit vana vid under senare år. Bostadsköparna är idag i betydligt mindre utsträckning beredda att teckna sig för bostäder där inflyttningen ligger flera år bort. Intresset för Link Järva Krog har dock glädjande nog varit så pass stort att vi har släppt försäljningen av samtliga lägenheter i projektet.”
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  ”Den nya kvartersstaden i Järva Krog är ett spännande stadsutvecklingsprojekt som verkligen kommer att förändra platsen i grunden. För oss som bostadsutvecklare är det viktigt att bidra till att framtidens bostäder är långsiktigt hållbara. NCC är en både kunnig och erfaren partner inom detta område.”
  Josefine Andreasson, Projektledare Aros Bostad
  Tillsammans med arkitekten DinellJohansson har vi arbetat för att skapa ett personligt och småskaligt projekt som tar tillvara på närheten till naturen. I går hade vi en första visning sedan markarbetena påbörjades och det stora intresset bekräftar vad vi sett i våra andra pågående projekt – efterfrågan på kvalitativa bostäder finns kvar.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Nockebyn är ett trevligt och småskaligt bostadsprojekt som vi har planerat under en längre tid. Nu tillträder vi markanvisningen från Stockholms Stad och kommer, enligt plan, att starta byggnationen redan under andra kvartalet i år.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  För Aros Bostads del innebär det rådande marknadsklimatet en möjlighet att flytta fram vår position ytterligare, då vi med en stabil finansiering kan fortsätta bygga upp vår portfölj och genomföra projekt i enlighet med vår affärsplan. Det finns en strukturell bostadsbrist på de marknader där Aros Bostad är verksamt, dock krävs det regulatoriska reformer för att marknadsaktiviteten åter ska ta fart och för att inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden ska nå en långsiktig lösning.
  Magnus Andersson
  Nacka är en av våra prioriterade marknader i Stockholmsområdet, så vi är glada över att få vara del av den fortsatta utvecklingen av bostäder i kommunen. I Björknäs inleder vi nu arbetet med att skapa ett attraktivt bostadsområde som genom långsiktiga materialval och en hållbar arkitektur kommer att bidra positivt till den omkringliggande boendemiljön. Nacka kommun förespråkar ett hållbart byggande, vilket är helt i linje med vår ambition på Aros Bostad.
  Magnus Andersson
  ”Aros Bostad har en långsiktig syn på bostadsmarknaden och vi bedömer att den underliggande efterfrågan på prisvärda och högkvalitativa bostäder kommer vara fortsatt stark under lång tid framöver. Vi har förmånen att med stabil finansiering i ryggen kunna fortsätta vår projektutveckling enligt plan. Dock så ser vi att det kommer att krävas regulatoriska förändringar för att öka rörligheten och återuppliva bostadsmarknaden i Stockholm, inte minst för att hjälpa förstagångsköpare in på marknaden.”
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  Vi är mycket glada över att produktionsstarta Invernesshöjden som kommer att tillföra Danderyd kommun ett stort tillskott av moderna lägenheter i ett väldigt attraktivt läge. Aros är en långsiktig bostadsutvecklare och med vår stabila finansiering som bas väljer vi att starta projektet för att kunna möta ett framtida behov av väl utformade bostäder med hög kvalitet.
  Magnus Andersson, VD Aros Bostad
  ”Kärnan i vår verksamhet har sedan starten varit att skapa en bostadsupplevelse med själ och hjärta. Vi är lyhörda för hur människor vill leva och bo och varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang. Vi ser oss också som ansvarsfulla bostadsutvecklare som överlämnar föreningar med en sund ekonomi. Den nya generationen i Aros Bostad med Magnus och Ken i spetsen tar nu vår affär till nästa nivå samtidigt som Per och jag kan fokusera på det vi är bäst på”, säger Samir Taha, partner och medgrundare av Aros Bostad.
  Samir Taha, partner och medgrundare av Aros Bostad
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera