Aros Bostad tillsätter ny ledning

Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) tillsätter ny ledning för att ytterligare stärka positionen som framtidens bostadsutvecklare i bostadsrättsföreningar med sund ekonomi. Grundarna kommer fortsatt vara aktiva i Bolagets utveckling.

Magnus Andersson efterträder Samir Taha som verkställande direktör för Aros Bostad. Magnus har en bakgrund från Oscar Properties och Skanska och var tidigare COO och vice verkställande direktör i Aros Bostad. Han kommer tillsammans med Ken Wendelin, CFO och vice verkställande direktör för Aros Bostad, att leda Bolaget vidare mot nästa steg i utvecklingen. Ken Wendelin har en bakgrund från SEB Corporate Finance, Corem Property Group och Catella.

Grundaren Samir Taha kommer även fortsättningsvis, tillsammans med grundaren Per Rutegård, att vara aktiva i Aros Bostad genom sina respektive styrelseposter och Bolagets investeringskommitté. Därifrån kommer de gemensamt att stödja Aros Bostads utveckling genom ökat fokus på nya affärer och strategiska samarbeten. Utöver dessa två grundare består styrelsen för närvarande av grundaren Johan A. Gustavsson och Göran Cöster.

”Vi går nu in i nästa skede i vår utveckling och renodlar därför ansvaret i Aros Bostad. Genom att låta grundarna axla ett tydligt affärsutvecklingsansvar kommer vi på ett mer effektivt sätt kunna fokusera våra gemensamma krafter på att skapa nya lönsamma affärer i områden där vi kan utveckla stadsbilden med tidlösa och beständiga hem utan att tumma på hållbarhet eller kvalitet. Framgent är det vår ambition att - med de många projekt som går in i projekterings- och produktionsfas - kunna erbjuda än fler av våra kunder en bostadsupplevelse utöver det vanliga med genomtänkta bostäder där livet får ta plats”, säger Magnus Andersson, VD i Aros Bostad.

”Kärnan i vår verksamhet har sedan starten varit att skapa en bostadsupplevelse med själ och hjärta. Vi är lyhörda för hur människor vill leva och bo och varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang. Vi ser oss också som ansvarsfulla bostadsutvecklare som överlämnar föreningar med en sund ekonomi. Den nya generationen i Aros Bostad med Magnus och Ken i spetsen tar nu vår affär till nästa nivå samtidigt som Per och jag kan fokusera på det vi är bäst på”, säger Samir Taha, partner och medgrundare av Aros Bostad.

För mer information, kontakta:

Magnus Andersson, VD i Aros Bostad

magnus.andersson@arosbostad.se

073-410 12 43

Samir Taha, partner/grundare av Aros Bostad

samir.taha@arosbostad.se

070-553 33 13

Aros Bostad är framtidens bostadsutvecklare. Vi utvecklar stadsbilden med tidlösa och beständiga hem åt medvetna och stolta bostadsägare. Genom att utgå ifrån helheten och vara lyhörda för det som är viktigast för våra kunder - en trygg ekonomi och omsorgsfull arkitektur som innefattar genomtänkta funktioner och materialval som står sig över tid – skapar vi bostadsupplevelser med själ och hjärta där livet får ta plats.

Vi tar ansvar för hela bostadsutvecklingsprocessen för att säkerställa kvalitet, hållbarhet, en sund ekonomi och en långsiktig värdeutveckling i våra projekt. Varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang. Idag har vår projektportfölj en underliggande utvecklingsvolym om cirka 12 mdkr motsvarande cirka 3 500 bostäder, företrädelsevis belägna i Storstockholmsområdet. Läs mer om Aros Bostad på www.arosbostad.se

Taggar:

Om oss

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna.Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Kärnan i vår verksamhet har sedan starten varit att skapa en bostadsupplevelse med själ och hjärta. Vi är lyhörda för hur människor vill leva och bo och varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang. Vi ser oss också som ansvarsfulla bostadsutvecklare som överlämnar föreningar med en sund ekonomi. Den nya generationen i Aros Bostad med Magnus och Ken i spetsen tar nu vår affär till nästa nivå samtidigt som Per och jag kan fokusera på det vi är bäst på”, säger Samir Taha, partner och medgrundare av Aros Bostad.
Samir Taha, partner och medgrundare av Aros Bostad