Stor efterfrågan på bostadsrätter i Stockholmsområdet – slutsålt i första delen av Aros Bostads projekt i Nacka

Report this content

Aros Bostadsutveckling AB publ (”Aros Bostad”) kan rapportera ytterligare ett färdigsålt projekt under januari 2021. Samtliga 58 lägenheter i den första etappen av O2 Orminge i Nacka har sålts.

Det nya bostadsområdet O2 Orminge kommer att omfatta 268 lägenheter fördelade på nio flerfamiljshus. Husen byggs med grundstomme och fasad av trä, vilket ger gedigna och hållbara hus. Projektet vann Nacka kommuns utmärkelse för hållbar stadsutveckling 2020 för arbetet med att integrera social och ekologisk hållbarhet i projektet.

O2 Orminge genomförs som tre etapper, där varje etapp är en egen bostadsrättsförening och redovisas som separata projekt genomförandemässigt. Samtliga lägenheter i den första etappen är sålda och försäljning av den andra etappen har påbörjats.

Louise Saxholm, Försäljnings- och marknadschef Aros Bostad:
”Vi kan konstatera att det är högtryck på Stockholmsmarknaden och så även i Orminge. Eftersom vi bygger med trämoduler så är produktionstiden relativt kort och kunderna kan se hur området växer fram dag för dag. Det har varit en framgångsfaktor i det här läget där vi till största delen konkurrerar med utbudet av befintliga bostäder.”

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank. Finansiell information återfinns på www.arosbostad.se/investerare

Mer information

För ytterligare information, vänligen besök www.arosbostad.se eller kontakta:
Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50
Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70
Anna Åkerlund, Kommunikations- /IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 70 778 28 97

Certified Adviser, e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 8 463 83 00

Om Aros Bostad
Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Genom att agera långsiktigt, med ansvar för hela värdekedjan, skapas en trygg bostadsaffär för kunderna och en stabil avkastning åt investerarna. Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka 4 600 bostäder. Sedan bolaget grundades 2006 har nio projekt färdigställts. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser Bank.

Prenumerera

Dokument & länkar