Array avvecklar forskning kring TonerJet

Array avvecklar forskning kring TonerJet Arrays styrelse har uppdragit åt VD att avveckla forskningen inom affärsområdet TonerJet varför 8 tjänstemän idag har varslats om uppsägning. Den fortsatta verksamheten inom affärsområdet kommer inriktas på att säkerställa långsiktig vård av patentportföljen samt fortsatt kundstöd till Epson. Huvudsakligt skäl till avvecklingen är att någon kundfinansiering av fortsatt forskning inte har gått att erhålla. Arrays potentiella kunder har intagit en avvaktande hållning till TonerJet eller gjort bedömningen att en eventuell fortsatt utveckling av TonerJet lämpligast sker inom den egna organisationen. Arrays resurser för affärsutveckling koncentreras nu på affärsområde Array Controllers. [REMOVED GRAPHICS] För vidare information kontakta, Stefan Winström, VD Array AB; telefon 031-69 52 02, fax 031-695210, e-post stefan.winstrom@array.se, ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01250/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT01250/bit0002.pdf

Dokument & länkar